movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Tidskriften Stad
STAD 24

Civilsamhällets kreativa kraft

Publicerad 7 december 2018

Knappt har STAD nr 23 lämnat tryckeriet förrän vi är inne i nästa nummer! Temat i STAD 24 har arbetsnamnet Human stad. Det kommer att handla om civilsamhällets kreativitet, kraft och förmåga. Vad händer när det allmänna brister och medborgare tar ansvar för utvecklingen i sitt eget samhälle?

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD