movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 25 - Reflexion

Blir vi robotar?

Publicerad 20 maj 2019

Kan AI hjälpa oss att lösa miljöproblemen? Kan människan skapa sin egen avbild?

 

Något som skiljer människor från djur är vår stora förmåga att utveckla och använda verktyg som kan hjälpa oss att uppnå specifika mål. Artificiell intelligens, AI, kan ses som ett sådant verktyg.

 

Det blir ännu tydligare om man använder begreppet assisterad intelligens, eftersom det är i form av teknik som förstärker mänskliga förmågor som den artificiella intelligensen används idag.

 

Robotar som utför mekaniska sysslor saknar förmåga att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmåga till inlärning.

 

AI kommer inte att synas särskilt mycket utan fortsätta att finnas i befintliga plattformar som bilar, smartphones eller i små manicker som de virtuella assistenterna Google home och Amazon Alexa, som kommunicerar via tal. Vi ställer frågor och får svar, får hjälp att räkna, mäta, känna igen saker och översätta. På sikt kan vi få hjälp att skriva och prata.

 

Det ideella forskningsbolaget Open AI, grundat av Elon Musk, tog fram en textgenerator som utifrån ett par skrivna fraser kan fortsätta skriva på egen hand med en sådan kvalitet att det inte går att urskilja om texten är maskingenererad eller skriven av en människa. Programmet ser mönster i de skrivna fraserna och utifrån vad den lärt sig genom att tidigare ha läst igenom enorma mängder text kan den fortsätta skriva så.

 

Detta program drogs dock tillbaka av bolaget: det ansågs vara farligt eftersom det snabbt skulle kunna förstärka negativa budskap och sprida lögner.

 

Om den kan spökskriva ihop en text borde AI så småningom kunna hjälpa en människa att föra en dialog också genom att sufflera oss i realtid, och kanske få oss att slänga käft som Babben Larsson? Att applicera ansiktsigenkänningsfunktionen till ett par smarta glasögon eller linser skulle kunna hjälpa oss att få mycket information om vem som helst som vi ser.

 

Datorn tränar sina algoritmer (lär sig) genom att exempelvis ”titta på” tusentals bilder på katter, analyserar mönstren av ettor och nollor, som ju är grunden i allt digitalt, och jämför dem med hur ettorna och nollorna brukar se ut när det är en katt. Så lär den sig att känna igen en katt. Genom att människor validerar om datorn gjort rätt blir den bättre och bättre på att urskilja katter. När programmet vet hur en katt på internet ser ut kan nästa steg vara att det appliceras i en självkörande bil och blir en del av dess perceptionsalgoritmer.

 

Datorn är alltså oerhört bra på att se mönster och lära sig av tidigare erfarenhet. Den kan läsa och registrera med enorm kapacitet. Exempelvis går det idag att översätta de 38 miljoner böckerna i kongressens bibliotek i Washington, från engelska till fullt läsbar ryska, på 76 sekunder.

 

IBM har skapat program som lärt sig organisk kemi och är så träffsäkert gällande att förutsäga kemiska reaktioner att forskarna kan minska andelen tidskrävande experiment. Kan detta hjälpa oss att snabbare hitta formler för att rädda världen?

 

Frågan är om denna teknofori får oss att tro att vi kan luta oss tillbaka och fortsätta med vår miljöpåverkan, förvissade om att en dator kommer att hitta lösningar på våra miljöproblem? Och om den assisterade intelligensen kommer göra att vi slutar att anstränga våra sinnen?

 

Vad blir det av oss människor om vi outsourcar våra kognitiva förmågor och tar mer och mer hjälp av assisterad intelligens istället för att lära oss själva eller att komma ihåg saker? Är det människorna själva som är framtidens robotar?

HARALD KLEIN