movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 19

Big Brother’s big data

Publicerad 1 december 2017

Är du bekväm med att bli filmad i vilken situation som helst? Storebror är ingen fiktion, skriver Karin Andersson.

 

Jag är född 1984. Få årtal har väl en så stark association till övervakning tack vare George Orwells roman med samma namn. Idén om en ständigt närvarande Storebror har etsat sig fast som ett skräckexempel på ett totalitärt övervakningssamhälle. Över 30 år efter att romanen utspelar sig har vi genom ny teknik ett samhälle med ständig övervakning i form av datainsamling. Dagens smarta städer, som blir allt fler i antal, är fyllda av sensorer och kameror som samlar in information om människors beteende. De räknar antalet bilar på en väg, de filmar människor som rör sig över ett torg, de loggar alla våra uttag i bankomater och våra inköp med kreditkort. De mäter hur aktiva människor är på sina telefoner, och när vi är som mest aktiva. De vet vem som åker kollektivtrafik och när. De kan mäta vilka parkbänkar som är mest populära. Den enorma mängd data som samlas in går under namnet big data. Vad den ska användas till är inte alltid tydligt.

 

I slutet av 1700-talet ritade den engelske filosofen Jeremy Bentham ett fängelse där internerna kunde vara konstant övervakade. Fängelsets plan var cirkulär och cellerna låg utmed ytterväggen. I mitten fanns ett torn för övervakning. Den som befann sig där kunde se in i alla celler utan att behöva förflytta sig. Fängelset hette Panopticon. Senare baserade den franske filosofen Michel Foucault sin teori om ett disciplinärt övervakningssamhälle på Benthams fängelseplan och kallade den panopticism. Det handlar om systematisk kontroll av människors liv genom subtila och ofta osynliga medel.

 

Foucault menar att bara vetskapen om att potentiellt vara övervakad eller på något vis registrerad leder till en form av självcensur. Skulle du vara bekväm med att sitta och hångla med din partner på en parkbänk om du visste att du var filmad? Eller kanske bara visste om att du skulle kunna vara filmad? Foucault kallar det ett självdisciplinerat samhälle. Det bygger på en reell känsla av att inte kunna vara privat och i den meningen fri. Du är alltid potentiellt iakttagen. Att potentiellt kunna övervaka och registrera är att ha makt. Storebror är ingen fiktion.

 

Kritiker till smarta städer menar att vi måste hitta en jämvikt mellan förtjänsterna med insamlandet av big data och den förlust av privatliv och integritet som det leder till. Mark Deakin, professor vid Edinburgh Napier University, menar att det finns tre lager av information att integrera – informationen hos en smart stads infrastruktur, den kollektiva informationen hos en stads institutioner och informationen hos stadens invånare. Genom att förstå och integrera dessa trenivåer kan vi närma oss ett mer demokratiskt och jämlikt användande av smarta städers teknik och insamlade data.

 

En genomsnittlig britt fångas på bild av en övervakningskamera 300 gånger om dagen. I Sverige har vi inte lika många övervakningskameror men antalet ökar ständigt. Hur skulle ditt beteende på stan förändra som du visste att du var filmad? Skulle du känna dig fri om du visste att din chef, en förälder eller en anonym stat skulle kunna se dig? Känner du dig fri?

KARIN ANDERSSON