TIDSKRIFTEN STAD 3 – STADEN ÄR HET!

Begreppet ”stad” är mer aktuellt än någonsin. Alla orter vill heta stad. Varför det?

 

I Skåne har Strukturbild för Skåne i sitt utvecklingsarbete definierat hela regionen som en flerkärnig miljonstad, inte helt utan svårigheter. Det finns också flera definitioner av begreppet flerkärnighet. Parallellt pågår projekt, som luckrar upp den traditionella staden genom att utveckla fler attraktiva stadskärnor, utifrån insikten att det inte håller att alla ska bo i den attraktiva, kompakta stadskärnan.

 

Om dessa olika attityder till ”stad” handlar detta nummer. Välkommen in i debatten!

 

 

Redaktören

Vad menar vi egentligen med ”stad”?

Titti Olsson

 

Essä

Staden är död – leve staden!

Karin Andersson

 

Reportage

Blir det bättre stad med höga hus?

Kolbjörn Guwallius

 

Reportage

Blir det bättre att leva i en region med fler kärnor?

Caroline Dahl

 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. STAD utkommer med fyra nummer per år. 

 

Bli prenumerant eller köp lösnummer i Movium Bokhandel och Qiozk.