Tidskriften Stad 1 – Landskapets tid är nu!

Första numret av Moviums nya satsning Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskapär äntligen här med temat Landskapets tid är nu!

 

I en tid när helhetstänkande, tvärvetenskaplighet och samarbete är honnörsord vinner landskapsperspektivet och landscape urbanism allt större gehör inom stadsbyggandet.

 

Det nya med landskapsarkitekturen har egentligen inte att göra med ämnesområdet eller yrkesutövarna i sig. Det nya är att omgivningen har förändrats, det vill säga hur landskapsarkitekturen uppfattas. Och nu lyssnar omvärlden.

 

Stad har träffat personer som på olika vis formar det urbana landskapet – landskapsarkitekter, planerare, konstnärer och även en clown!

 

SMYGLÄS

 

Redaktören

Urbana landskap i fokus för nya Stad

Titti Olsson

 

Temaintroduktion

Landskapets tid är nu!

 

Intervju

Landskapet är ett möte mellan människa och natur

Anna Lenninger

 

Reportage

De tar staden i egna händer

Kolbjörn Guwallius

 

Konstverket

På väg

Karin Andersson

Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. Tidskriften Stad utkommer med fyra nummer per år. Bli prenumerant här. Köp lösnummer i Movium Bokhandel. Köp digital upplaga i Qiozk