movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 11

The 8 80 City – stad med plats för alla

Publicerad 9 december 2015

Hur ska vi leva och bo i våra städer i framtiden, frågar Gil Penalosa och Amanda O’Rourke från den ideella organisationen 8 80 Cities. För hundra år sedan levde endast 14 procent av världens befolkning i städer, idag är den siffran 55 procent. År 2050 beräknas siffran ha stigit till 70 procent.

 

En av det 21. århundradets största utmaningar är hur vi ska klara av denna tillväxt och samtidigt kunna ha städer som är goda att leva i för alla invånare. Ska vi kunna planera, rita och bygga städer på ett sätt som främjar rättvisa förhållanden, uppmuntrar en hälsosam livsstil och bygger på hållbarhet? Det är denna hisnande uppgift och möjlighet vi står inför. De beslut vi fattar idag kan komma att påverka miljoner människors liv flera generationer framåt.

 

Holistiskt perspektiv

Vår organisation 8 80 Cities har tillämpat ett holistiskt perspektiv när vi tittat på dessa helt nya utmaningar: hur världens städer ska kunna möta de framtida förändringarna. Vi har i synnerhet koncentrerat oss på de offentliga rummen

– gator, parker och andra allmänna ytor. Kan ett barn (runt 8 år) och en äldre person (runt 80 år) ta en promenad i parken? Kan de gå ut och köpa en liter mjölk? Kan barnet gå eller cykla till skolan? Om svaret är ja är staden tillräckligt riskfri och god – om svaret är nej måste mycket förändras.

 

Under de senaste åtta åren har vi jobbat i över 200 städer på sex kontinenter. Många av dessa städer står inför samma utmaningar, med trafikstockningar, klimatförändringar, en alltmer överviktig befolkning och svårigheter med att uppnå ekonomisk stabilitet. Med en kraftigt ökande befolkning är dessutom kampen om utrymmet hårdare än någonsin.

 

Största delen består av gator

När man ser en stad från luften är det uppenbart att gator upptar den största delen av de allmänna områdena. Gatorna tillhör alla invånare, oberoende av ålder, kön och social klass, och att låta biltrafik härska över detta värdefulla gemensamma utrymme är inte särskilt demokratiskt. Sorgligt nog har vi de senaste 50 åren inte planerat våra städer med invånarnas bästa för

ögonen, utan för att biltrafiken ska fungera. Men gator, trottoarer, parker, torg och övriga gemensamma platser borde återspegla alla olika människor som lever i samhället.

 

Möjligheter att promenera, att cykla och att använda allmänna transportmedel, att ha genomtänkta parker och andra gemensamma mötesplatser är beståndsdelar som inte bara är nödvändiga för att få en hälsosam, levande och hållbar stad, de är också viktiga symboler för ett samhälle som visar respekt för sina invånare. Att promenera, cykla eller åka kollektivt är de enda färdsätten för barn och ungdomar och för många äldre personer.

 

Ett gott samhälle för 8- och 80-åringar

Möjligheten att röra sig fritt och att kunna koppla av, hitta vila och kunna leka på ett riskfritt sätt i staden borde vara en medborgerlig rättighet, och inte bara för dem som har tillgång till bil.

 

The 8 80 City handlar om att ändra vårt sätt att tänka kring städer och att utvärdera dem utifrån hur de tar hand om sina mest sårbara invånare: barnen, de äldre, de socialt mest utsatta, de funktionshindrade. Vi måste sluta att bygga städer som om alla människor är 30 år och vältränade. Om ett samhälle är gott för 8-åringar och 80-åringar, då är det gott för alla – från 0 till över 100.

 

Textförfattare: Gil Penalosa och Amanda O’Rourke, 8 80 Cities

Översättning: Annika H Löfvendahl