TIDSKRIFTEN STAD 40 – DEN VILDA STADEN

Temat för Tidskriften STAD nr 40 är Den vilda staden – Biologisk mångfald i urbana landskap


Tänk dig en pyramid

Tidskriften STAD:s chefredaktör Titti Olsson reflekterar över hållbarhetsbegreppen och om vårt ekologiska själv.

Läs ledaren här>>


Biologisk mångfald – en komplex fråga

Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling. EU:s ambition är att arter som är specifika för varje land ska bevaras. Men frågan är långt ifrån enkel, skriver Karin Andersson.

Läs temaartikeln här>>


Städer för alla arter

Varför ska vi ha natur och hög biologisk mångfald i städer, kanske någon undrar, det är väl bättre att spara den någon annanstans? Marcus Hedblom, SLU, håller inte med.

Läs debattartikeln här>>


Skönt eller klimatsmart – måste vi välja?

Estetiska värden kan gå hand i hand med biologiska, menar Skärpa Studio.

Läs debattartikeln här>>


Staden som reklamskylt för naturvärden

Vi måste bli bättre på att släppa kontrollen över naturen och skapa grönområden och byggnader som påminner oss om den egentliga maktordningen. Pedagogiska utmaningar väntar, skriver Juho Riikonen, Ekologigruppen.

Läs debattartikeln här>>


Tänk biofili!

Med biofila principer kan vi förstå hur framtida stadslandskap borde utformas och bli mer attraktiva livsmiljöer, menar Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio.

Läs debattartikeln här>>


Förmår vuxna se till barnets bästa?

Skolgårdar ska givetvis räknas som viktiga platser i strävan efter resilienta städer, skriver Lena Jungmark. Men barnens behov hamnar fortfarande i skymundan.

Läs reflexionen här>>


Ett tillstånd av frånvaro

När platser hägnas in stängs människor ute. Inhägnader och förfall är en del av gentrifieringsstrategin. Fastighetsutvecklaren vet när den rätta tiden är inne, skriver Karin Andersson.

Läs reflexionen här>>>> Börja prenumerera nu! Kampanj – helår fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr << 


Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla chefredaktör Titti Olsson.