TIDSKRIFTEN STAD 31 – DEN URBANA NORMEN

Temat för Tidskriften STAD nr 31 är Den urbana normen.

 

Den koloniala blicken

Tidskriften STAD:s chefredaktör Titti Olsson reflekterar över centrum, periferi och den urbana blicken.

Läs ledaren >>

 

Ligger framtiden i landsbygden?

Hur kommer det sig att intresset för landsbygden växer samtidigt som en allt större del av jordens befolkning blir urban?

Läs artikeln >>

 

I skavet mellan urbant och ruralt

Dualistiska kategorier som stad och land, eller urban och rural, är motsatspar som hjälper oss att förstå och förklara vår omvärld, skriver Elin Slätmo, Nordregio.

Läs debattartikeln >>

 

Vem har rätt till bilden?

Varför utgår vi ifrån att det är något självklart att bara ta andra människors ansikten, uttryck och minnen, frågar sig Lena Jungmark.

Läs reflexionen >>

 

>> Börja prenumerera nu! Kampanj – helår fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr << 

 

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla chefredaktör Titti Olsson.