TIDSKRIFTEN STAD 28 – JUBILEUMSNUMMER! MOVIUM FYLLER 40 ÅR

Temat för Tidskriften STAD nr 28 är Urban natur – human stad. Tankesmedjan Movium vid SLU fyller 40 år! Vad har hänt med stadens gröna offentliga rum? Vad syns i framtidskikaren? STAD nr 28 har ekonomiskt stöd av Arkitekturakademin och SLU Landskap, som lyfter fram Politik för gestaltad livsmiljö.

 

En nödvändig relation

I sin ledare reflekterar chefredaktör Titti Olsson över vårt förhållande till naturen.

Läs ledaren >>

 

Urban natur – human stad

Movium föddes 1980 som ett sekretariat för den yttre miljön vid SLU. Idag är Movium en tankesmedja med mottot Urban natur – human stad. Moviums verksamhetsledare Caroline Dahl reflekterar över tiden som gått och tiden som kommer.

Läs artikeln >>

 

Vem vågar ha en vision?

1980 är ett årtal som kan ses som en vändpunkt då ekonomi ersatte vision, konstaterar Lena Jungmark. Är vi redo för en ny vision om en barnvänlig stad?

Läs artikeln >>

 

Omsorgsfull gestaltning skapar hållbarhet

Hållbarhet och gestaltning hänger tätt samman. Ser vi förbi kortsiktiga kalkyler och stuprörsfrågor och riktar blicken mot långsiktigt hållbara städer och samhällen blir detta en självklarhet, skriver riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Läs artikeln >> 

 

Platsens identiteter

Att gestalta platser är att ge fysisk form åt visioner om ett framtida samhälle. För idén om plats måste vara framåtblickande och inte sentimental, skriver Karin Andersson.

Läs reflexionen >>

 

Arkitekturakademin:

Människan i centrum utvecklar arkitekturen

Kolbjörn Guwallius pratar med Christer Larsson, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Stadsplanering och den rumsliga organiseringen är ett verktyg för att få samhället att hänga bättre samman, menar han.

Läs artikeln >>

 

SLU Landskap:

Husen är bara mellanrummen mellan platser

Landskapet är förutsättningen för städers tillkomst och framtid, skriver Lars Johansson, landskapsarkitekt och prefekt vid SLU i Uppsala.

Läs artikeln >>

 

Arkitekturakademin:

Fritt fram för experiment

Politik för gestaltad livsmiljö« ger arkitekter och andra aktörer i samhällsbyggandet mandat att agera experimentellt. Grip tillfället, manar arkitekt Per-Johan Dahl, LTH.

Läs artikeln >>

 

Arkitekturakademin:

Arkitekter står inför nya utmaningar

Arkitekters grundläggande ämneskunskap måste användas i samverkan med civilsamhället. Tillsammans kan vi åstadkomma en hållbar förändring, menar arkitekten Ana Betancour, Umeå universitet.

Läs artikeln >>

 

Arkitekturakademin:

Med kompetens följer ansvar

På KTH vill man stärka studenterna i att ta kontroll över arkitektens roll i bostadsbyggandet. Och ta ansvar, betonar arkitekt Frida Rosenberg.

Läs artikeln >>

 

Arkitekturakademin:

Arkitektyrket ger redskap för förändring

Den generation som just nu skolstrejkar för klimatet kommer att vilja fortsätta förändra samhället. Utbildningarna för arkitekter och landskapsarkitekter erbjuder redskap, framhåller arkitekt Catharina Sternudd, prefekt vid LTH.

Läs artikeln >>

 

Arkitekturakademin:

Arkitekturforskning gynnar hållbar omställning

Hur ska framtidens stadsrum gestaltas i en tid när utmaningarna växer? Svensk arkitekturforskning är internationellt ledande och erbjuder kunskap som kan tillämpas direkt, skriver arkitekterna Lars Marcus och Meta Berghauser Pont, Chalmers.

Läs artikeln >>

 

Läs hela detta nummer digitalt här!

 

>> Börja prenumerera nu! Kampanj – helår fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr << 

 

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla chefredaktör Titti Olsson.