Tidskriften STAD 17 – Landskap för levande och döda

Temat för Tidskriften STAD är Landskap för levande och döda - begravningsplatsens roll som offentligt rum.

 

Se fåglarna lyfta

I sin ledare resonerar chefredaktör Titti Olsson om vårt behov av platser för sorg, reflektion, minnen. Är dessa fysiska platser förlegade i vår virtuella tid? Eller behövs de mer än någonsin?

 

Tid för Begravningsverket

Skulle en begravningsmyndighet kunna identifiera problem och utmaningar samt ta sig an strategiska frågor kring begravningsplatser i staden, frågar sig Helene Båtshake.

 

Begravningsplatsen - en resurs för ett socialt hållbart samhälle

Begravningsplatser är lågt prioriterade i vårt samhälle, trots att de är gröna kulturarv och mötesplatser, skriver landskapsarkitekt Monica Sandberg.

 

Håll käften och var söt?

Hur kan det komma sig att män har så svårt att ta unga professionella kvinnor på allvar? Karin Andersson har egna erfarenheter. 

 

Levande liv mitt i stillheten

Assistens Kirkegård i Köpenhamn är stadsdelspark och begravningsplats. Här hålls barnkalas och picknick. Nu har en del blivit trafikområde när metron bygger ut.

 

Lekplatsen - en central stadsplaneringsfråga

Om planerare inte skapar utrymme för barn i staden blir staden en fattigare plats att leva på, skriver Maria Nordström.