Tidskriften STAD 16 – Bortom storstaden

Temat för Tidskriften STAD är Bortom storstaden – dags att riva murarna mellan stad och land.

 

Riv murarna!

Chefredaktör Titti Olssons ledare om att storstäderna växer och landsbygden blir skräpytor. 2050 kommer Storstockholm att ha fem miljoner invånare medan skräpytor – som Kjell A Nordström kallar dem – som Gotland och Värmland kommer att tömmas på folk. Men en sådan urbanisering är knappast en naturlag. Är det verkligen en hållbar utveckling?

 

Kontrasternas stad

Tokyo är världens största stad. Fredrik Jergmo reflekterar över kontrasterna i megastaden som idag har lika många skyskrapor som New York.

 

Urbanisering 2.0

Karin Andersson reflekterar över Boverkets Vision för Sverige 2025 som skapar bilder av ett framtida, hållbart Sverige och förutspår en andra generationens urbanisering.

 

Infrastruktur räcker inte

Infrastruktur kan bidra till ökad tillgänglighet. Det är nödvändigt – men inte tillräckligt, skriver Carl-Johan Engström, professor emeritus i regional planering.

 

Nya framtidsbilder krävs

Det senaste året har landsbygden gjort come-back i samhällsdebatten. Men vilar inte samtalet om landsbygdens framtid orimligt mycket på saknaden av en tid som flytt? skriver Erik Westholm, professor vid SLU.

 

Gör upp med fördomarna!

Om storstadens exotifiering av landsbygden ges tolkningsföreträde riskerar de som bor och verkar där att bli underrepresenterade i sitt eget landskap, skriver landskapsarkitekt Johan Folkesson.

 

Staten måste ta sitt ansvar

Urbaniseringens utmaningar för de mindre kommunerna är ett statligt ansvar, skriver Nils Björling, stadsbyggnadsforskare vid Chalmers.

 

Vem värnar barnens vardagslandskap?

I förtätningsdebatten hotas många fint gestaltade lekplatser från 1900-talet. Vem värnar barnens rätt till sina egna kulturmiljöer?

 

Ortens vardagslandskap

Caroline Dahl bläddrar i gamla böcker om landsbygdsutveckling och upptäcker hur böckernas skildring av den lokala platsen får henne att tänka på amerikansk vardagsurbanism.

 

Mystik kommer av okunskap

Karin Andersson funderar över vad som egentligen gör att en plats beskrivs som mystisk – om det så är Marrakech eller Växjö.