Tidskriften STAD 15 – Vi tar tempen på staden

Temat för Tidskriften STAD nummer 15 är Vi tar tempen på staden - hur mår vi egentligen?

 

Hälsosam gemenskap - chefredaktör Titti Olssons ledare om vad som menas med hälsa.

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet. I sin ledare reflekterar Titti Olsson över att synen på hälsa inte är likadan i alla kulturer. Men vad är det som får en människa att må bra?

 

Finns det hälsosam natur?

Finns det samband mellan människors hälsa, välbefinnande och vistelse i naturen? Vad visar forskningen?

 

Luften vi andas

Hur mycket luftföroreningar ska vi stå ut med innan det är dags att göra något åt orsakerna, frågar sig Caroline Dahl.

 

DEBATT - Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort

I år infördes en lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Kommer den att förändra någonting, frågar sig samhällsplanerare Linnéa Lindemann.

 

DEBATT - Behovet av bostäder är överdrivet

Tänk om 35 000 bostäder per år kan lösa ”bostadskrisen” – vilken vinst för alla, skriver arkitekt Christer Malmström.

 

DEBATT - Förtätningen är nutidens dyra gissel

Förtätning leder till orimliga kostnader, skriver Bengt Persson. Vem är det som ska betala?