Tidskriften STAD 13 – ÖRAT MOT MARKEN

Temat för trettonde numret av STAD är Örat mot marken – Demokrati och delaktighet

 

Allas och ingens – Chefredaktör Titti Olsson om staden som mötesplats för konflikter men också tolerans.

När demokratin prövas och det knakar i fogarna för beprövade former och system skärps i bästa fall viljan att värna det som lätt tas för givet. Nya sätt måste kanske födas, men vila på samma grundvalar: det allmännas bästa.

 

Från tragedi till atmosfär

Det pratas om commons lite här och där. Gärna med prefixet urban, för att understryka att det inte är landsbygdens samfälligheter som det handlar om utan det gemensamma i staden. Caroline Dahl berättar om en intressant tävling om urbana allmänningar.

 

Där utrymme är hårdvaluta

Hur är det egentligen att röra sig i en förtätad stad? Och hur påverkar förtätningen det sociala livet och möjligheten till vila? STAD besöker en av de allra tätaste städerna i världen: Tokyo.

 

Nytt är inte alltid bättre

Vart ska de som inte har råd att bo kvar ta vägen när det sista miljonprogramsområdet är renoverat, frågar sig Emil Pull, doktorand vid Malmö högskola och Roskilde universitet.

 

Det finns inga svar i Planprocessutredningen

Planprocessutredningens förslag måste förkastas av flera skäl: de ger inte någon lösning på det grundläggande problemet och är oroväckande illa underbyggda, skriver Claus Pedersen, planchef i Varberg.