Tidskriften STAD 10 - Gränser

Temat för tionde numret av Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap – har temat Gränser. Vi belyser gränsers både exkluderande och inkluderande egenskaper och hur de ständig är en källa till konflikt.

 

Hur hanterar vi inflyttningen till storstäderna och vad innebär det att gränsen blir starkare gentemot det vi kallar landsbygd? Vi tar upp skillnaden mellan tvillingstäderna Hong Kong och Schenzen, om byggandet av sportarenors påverkan på städer, och vad som egentligen är arkitektur för alla.

 

Nedan har vi valt ut ett axplock för smygläsning, ur STAD nr 10!

SMYGLÄS:

 

Redaktören

Gränser för frihet

Ingen människa är en ö, brukar det heta, ändå är vi det, på sätt och vis. Det lilla barnet måste, med omgivningens hjälp, lära sig att sätta gränser kring sitt eget jag, uppleva var jag slutar och du börjar, för att veta vem hon är och förstå att hon är skild från omgivningen, samtidigt som hon är en del av den. För ingen människa är ju en ö – ensamma kan vi inte leva och utvecklas, då blir vi ingenting. Det är i relationen, i mötet mellan ett du och ett jag, som vi blir till som människor och förstår att olikheter berikar, vidgar oss, skapar respekt och förståelse, just det som gör oss till människor, skriver Titti Olsson.

 

Debatt

Arkitektur för alla?

Nyligen släppte FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) en rapport om flyktingars situation i världen som visar att över 50 miljoner människor är på flykt – den högsta siffran sedan andra världskriget. Människor tar sig över gränser i jakt på trygghet och stabilitet. Men på andra sidan gränskontrollen väntar nya barriärer, inte minst i form av främlingsfientlighet. Främlingsfientlighet grundar sig i rädsla och fördomar om andra människor. Att ha en negativ inställning till en viss samhällsgrupp skapar osynliga gränser som har negativ inverkan på både ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling. Inte heller skapar främlingsfientlighet den stad som vi alla drömmer om, där alla mår bra, känner trygghet och delar på gemensamma resurser, tycker Johan Folkesson, Maria Höök och Pia Jonsson, medlemmar i Arkitekter utan gränser.

 

Krönika

Sportarenor gör sanering legitim

Människor berättar gärna om hur städer och platser var tidigare, när de var mer äkta, när de var lite ruffigare, lite fattigare, lite mer spännande. Östra London, för tillfället mitt hem, är inget undantag. Människor som bott här länge menar att här är så städat nu. Upprustat. Att det är just tio år som ständigt anges som tidsmarkör är ingen slump. För tio år sedan hade OS i London ännu inte börjat planeras, skriver Karin Andersson.

 

Artikel

Zonen – stad eller kamouflage

Hong Kong och Shenzhen är tvillingstäder i samma nation men med en gränskontroll. Hong Kong består till stora delar av öar i den sydkinesiska sjön och Shenzhen är en kuststad på fastlandet. Studentprotesterna i Hong Kong, den så kallade Umbrella Movement 2014, vittnar om att friheten är betydligt större i Hong Kong än i Shenzhen, som i sin egenskap av handelszon opererar vid sidan av

nationalstaternas och civilsamhällets gängse regler. Båda betraktas dock som städer. Vad är det egentligen för skillnad på en traditionell stad och en till stad kamouflerad handelszon? undrar Caroline Dahl.

 

Sugen på mer?

Bli prenumerant!

Köp lösnummer i Movium Bokhandel eller digitalt i Qiozk 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.

 

STAD utkommer med fyra nummer per år.