Tidskriften STAD 9 - Ekosystemtjänster

STAD har kommit ut med sitt nionde nummer! Temat denna gång är ekosystemtjänster. Ett begrepp som använts av ekologer sedan 1970-talet är nu på allas läppar. Är det mer än en trend? Vi har också samtalat med i Mehmet Kaplan – vad vill han uträtta som stadsutvecklingsminister?

 

Välkommen att smygläsa några av artiklarna ur det nya numret!

 

SMYGLÄS:

Redaktören

Från ego till eko

Det är något med själva ordet ekosystemtjänster som jag ogillar. Det är perspektivet: att vi fortfarande likt Adam och Eva tror att vi kommer först i turordningen bland allt levande på jorden, att hela naturen är till för oss och ska göra oss tjänster. Ensidigt. Det känns inte som det ryms någonting om gentjänster i begreppet. Det är bara att ta för sig, liksom.

 

Artikel

Utemiljön avgörande för hållbar stad

Idag trängs 7,5 miljoner människor – åttiofem procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av landets yta. I takt med den ökande urbaniseringen blir allt fler beroende av de funktioner som en allt mindre yta ska leverera, skriver Anders Rasmusson, chef för Tankesmedjan Movium.

 

Artikel

Hur är läget i Europa?

När planerare försöker hitta former för att integrera ekosystemtjänster i grönstrukturplanering och governance blottläggs samtidigt stora kunskapsluckor. Det EU-finansierade forskningsprojektet Green Surge samlar forskare och praktiker i elva länder för att kartlägga best practice, utveckla ny kunskap och ta fram konkreta råd. Tim Delshammar, forskningskoordinator, ger en lägesrapport.

 

Debatt

Innovationer stärker stadens grönstruktur

Innovationer och utveckling av nya tekniker och systemlösningar är viktiga för en hållbar stadsutveckling. Men alla innovationer är inte gjorda av plast, metall eller betong. Även den anlagda eller befintliga naturen i och nära staden är ett rikt område för att utveckla innovationer, skriver Ulf E Andersson, Naturvårdsverket.

 

Debatt

Ingen lösning på krisen utan ungas röster

Byggbolag, tjänstemän, arkitekter och politiker måste börja lyssna på unga vuxnas röster i bostadsdebatten. Vi finns här och berättar gärna för er om unga vuxnas situation och behov, skriver Aidin Zandian, ordförande i jagvillhabostad.nu Stockholm.

 

Sugen på mer?

Bli prenumerant!

Köp lösnummer i Movium Bokhandel eller digitalt i Qiozk 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.

 

STAD utkommer med fyra nummer per år.