TIDSKRIFTEN STAD 7 – VILKEN STAD SER DU?

Sjunde numret av Tidskriften STAD granskar bilderna av staden. Staden har många ansikten, beroende på vem som beskriver den och i vilket syfte.

 

STAD nummer 7 har tittat på svenska stadsideal på export, vart urbanforskningens pengar går och på vilken roll arkitekturen spelar i höstens filmer.

 

SMYGLÄS:

 

Redaktören

Nya perspektiv

Titti Olsson introducerar temat och söker en definition av begreppet stad.

 

Reportage

Vad vill forskningsfinansiärerna egentligen veta om staden?

Caroline Dahl har läst finansiärernas utlysningstexter och konstaterar att ambitionsnivån bland dem är låg.

 

Reportage

Offentliga rum på export

Karin Andersson gör en internationell utblick och finner svenska arkitekter och planerare med fokus på det offentliga rummet.

 

 

Sugen på mer?

Bli prenumerant.

Köp lösnummer i Movium Bokhandel eller digitalt i Qiozk.

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. STAD utkommer med fyra nummer per år.