TIDSKRIFTEN STAD 5 – KROPPEN

Vi är våra kroppar, vi föds in i dem. Kroppen är gränsen mot verkligheten och den är vägen in i den. Men den är inte självklart välkommen i stadens alla rum.

 

Vi har nog alla någon gång trätt in i ett rum där vi avviker, och tydligt upplevt det i vår kropp. Städers rum är fysiska avbildningar av det rådande samhällets värderingar. Där är vissa människor, vissa kroppar, avvikande. För alla är inte inkluderade i normen. STAD:s Karin Andersson skriver om kroppars begränsning.

 

För en ständigt trikåklädd löpare som Moa Björnson verkade den Colombianska staden Medellín vid första anblick vara en otillgänglig stad. Men hon blev överraskad. Moa Björnson rapporterat från World Urban Forum om en stad där bilarna får stå tillbaka för fotgängare.

 

Under 2014 länkar Färgfabrikens internationella projekt New Urban Topologies samman städerna Mostar och Beirut genom att låta dem kommunicera med varandra. Johanna Bratel, landskapsarkitekt och projektledare på Färgfabriken, skriver om förhoppningarna på dialog städerna och människorna emellan.

 

Att åka kollektiv är inte enbart en fråga om att välja ett miljövänligt färdmedel. Det är också ett sätt att välja gemenskap och tillhörighet, menar STAD:s Karin Andersson som numera väljer bussen framför cykeln.

 

SMYGLÄS:

 

Redaktören

Kroppen ingen måttstock för stadsbyggare

Titti Olsson

 

Essä

Den exponerade kroppen

Karin Andersson

 

Reportage

Kroppen erövrar staden

Moa Björnson

 

Reportage

Drömmen om det demokratiska stadsrummet

Johanna Bratel

 

Krönika

På bussen expanderar världen

Karin Andersson

 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. STAD utkommer med fyra nummer per år. 

 

Bli prenumerant eller köp lösnummer i Movium Bokhandel och Qiozk.