TIDskriften Stad 4 – UR PLANERARENS HÄNDER?

I STAD 4 frågar vi om planeringen håller på att gå planerarna ur händerna. Ingen ifrågasätter väl direkt att planering behövs, men har planerarna rätt verktyg och vilken är deras roll? Världen förändras snabbt och det ställer nya krav. Är det kanske rent av dags för en ny definition av planering?

 

Just nu är det stort fokus på processer, och det finns de som i stadsplanesammanhang hellre talar om process än plan och tycker det ger större flexibilitet – den amerikanska arkitektfirman Thurlow Small gör det, till exempel. Arkitekterna där tycker att etablerade planeringsmodeller riskerar att cementera stadsutvecklingen. Vi berättar hur de jobbar.

 

Kerstin Nilermark är en svensk arkitekt som funderar mycket över sin roll som planerare. Nu går hon snart i pension från sin tjänst som samhällsbyggnadschef i Höganäs. I STAD 4 berättar hon om sina tankar kring att slå vakt om ”det allmännas intressen”, och vad hon lägger för innebörd i det uttrycket. Hon menar att det måste sitta i ryggmärgen på varje planerare, men att ingen planerare lyckas med sitt uppdrag utan diskussion och dialog.

 

Vi berättar också hur det gick till när den vågade arkitekturen mitt i skogen kom till: kulturhuset Cyklopen i Högdalen i Stockholm. En mindre aktör har det ju som bekant inte helt lätt att få en tomt och bygga sig ett hus efter eget huvud. Är det kanske äntligen dags för ett svenskt genombrott för idén om byggemenskaper?

 

Dessutom vandrar vi genom gentrifieringsprocessen i New York och recenserar en bok som är som att sitta tjuvlyssna på en rad intressanta personer som sitter och diskuterar arkitektur ur olika synvinklar.

 

SMYGLÄS:

 

Redaktören

Stark urbanisering kräver sina verktyg

Titti Olsson

 

Reportage

Förändringsbenägen planering – omständligt eller nödvändigt?

Caroline Dahl

 

Reportage

Byggde eget kulturhus mot alla odds

Kolbjörn Guwallius

 

Reportage

Till fots genom gentrifieringsprocessen

Karin Andersson

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. STAD utkommer med fyra nummer per år. 

 

Bli prenumerant eller köp lösnummer i Movium Bokhandel och Qiozk.