Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2009

Strukturrika planteringar - en möjlighet för stadens grönska

Publicerad 1 maj 2009

Stadens grönska förväntas erbjuda allt fler funktioner på allt mindre yta. I ett urbant sammanhang är strukturrika vegetationstyper därför ett intressant alternativ, eftersom de förmedlar en genuin känsla av natur eller trädgård på en betydligt midnre yta än andra planteringstyper.

 

Strukturrika planteringar är rika på mångfald, både biologisk och upplevelsemässig. De passar väl i sammanhang där lek och pedagogik står i fokus, och tjänar som partikeluppsamlare längs trafikleder. Dessutom är flerskiktade, artrika strukturer mer anpassningsbara mot förädnringar i omgivningen, till exempel klimatförändringar eller nya trädsjukdomar.