HÅLLBAR STAD

 

Hållbar Stad är Arkitekturmuseets webbplats för samtal och kunskap om hållbar stadsutveckling – ett forum för idéutbyte och goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas.

 

Hållbar Stad är ett verktyg för alla som vill ha kunskaps-, informations- och erfarenhetsutbyte av hållbar stadsutveckling och innehåller en samling av exempel på hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle. Innehållet bygger i princip helt på samarbete med andra, som myndigheter, kommuner, ideella organisationer och enskilda aktörer.

 

Genom att skapa en gemensam plats där goda exempel, diskussioner och idéer samlas vill Hållbars Stad medverka till att göra hållbarhetsfrågor förståeliga och intressanta för alla men också inspirera och engagera människor, myndigheter och organisationer i deras arbete och sammanlänka dem med varandra.

 

Målet är att skapa en plattform där viktiga projekt, goda exempel och angelägna forskningsresultat når ut till en större målgrupp. I symbios med en fysisk mötesplats – Arkitekturmuseet i stort – vill Hållbar Stad ge förutsättningarna för nya möten över disciplingränserna och därmed bidra till utvecklingen av ny kunskap om hållbar stadsutveckling.

 

På Hållbar Stad finns projekten som gör skillnad och exemplen som tar steget mot en mer hållbar värld – samlade på ett ställe.

 

Movium har en blogg på Hållbar Stad där vi publicerar nyheter från vår egen hemsida.