movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 18

Stadens väktare

Publicerad 11 september 2017

Gruppen av människor utrustade för friluftsliv står samlade i skuggan av några träd i Downtown Los Angeles. Tror ni att denna plats är publik eller privat, frågar Urban Ranger Jenny.

 

Gruppen skruvar på sig inför den tvetydiga frågan. Urban Ranger Jenny förklarar att det är komplicerat. Parken är belägen på mark som är offentligt ägd men att den arrenderas ut till privata intressen, fast staden har ett servitut så att den kan vara publikt tillgänglig. Människorna i gruppen ser på varandra och skakar förundrat på huvudena.

 

Scenen utspelar sig under en organiserad vandring som går under namnet Corporate Peaks and Meadows. Platsbildningar, grönytor och stråk i staden besöks för att väcka diskussion om rätten till stadsrummet i en stad där privata intressen har stort inflytande i stadsbyggandet, men där dessa intressen också döljs bakom en fasad av något som till synes tycks vara offentligt.

 

Los Angeles Urban Rangers har valt att engagera sig i frågor kring det offentliga rummet sedan 2004. En park ranger arbetar med att skydda och bevara värdefulla naturområden. Begreppet är främst amerikanskt men förekommer även på andra håll i världen. En urban ranger däremot är en rollfigur i konstprojektet LA Urban Rangers. Precis som dess nationella förlaga bär en urban ranger sin kostym med stolthet – Stetsonhatten och en noggrant pressad uniform med märket fastsytt på bröstet.

 

LA Urban Rangers har i dagsläget flera uppmärksammade projekt bakom sig. Corporate Peaks and Meadows är ett av flera som berör Downtown Los Angeles. Ett annat uppmärksammat projekt har fokuserat på allmänhetens tillgänglighet till stränder, framför allt i stadsdelen Malibu där en olaglig privatisering av stränder har pågått under lång tid.

 

Leder exkursioner

LA Urban Rangers leder exkursioner och har utvecklat både kartor och appar för att lära ut vilka regler som gäller längs med stränderna och hur man exempelvis ska kunna ifrågasätta falsk skyltning och olagliga instängslingar.

 

Humorn finns alltid närvarande i projekten och i Malibu får deltagarna prova på vanliga strandaktiviteter som att solbada, läsa veckotidningar, utöva strandlekar och yoga. Genom de gemensamma besöken på vardagliga platser hoppas man väcka till samtal kring vad det urbana landskapet kan vara och hur man kan interagera med det.

 

Rollfiguren som urban ranger har visat sig vara ett bra verktyg för dessa samtal. En park ranger förknippas med ett smittande engagemang och en nyfikenhet på de miljöer som de representerar och betraktas ofta också som icke fördomsfulla och vänliga. Genom att låna dessa attribut till rollfiguren urban ranger avväpnas deltagarna, också i fråga om mer kontroversiella frågeställningar.

 

Myndigheters reaktion

På min fråga om hur myndigheter med ansvar för det offentliga rummet reagerar på deras verksamhet svarar Urban Ranger Jenny, en av konstnärerna och forskarna bakom LA Urban Rangers:

 

– Det beror på hur myndigheten i fråga väljer att arbeta med sitt uppdrag. Vi har haft spända situationer med privata säkerhetsbolag som arbetar på stadens uppdrag med att patrullera offentliga platser. Men vi har också haft goda samarbeten, framför allt med berörda myndigheter och organisationer med ansvar för stränderna i Malibu. De använder till och med våra kartor och manualer när de själva informerar allmänheten om vilka regler som gäller.

 

I amerikansk kontext betraktas park rangers allmänt som naturens väktare. Genom att applicera symbolvärdet av en park ranger på ett stadslandskap raderar LA Urban Rangers dikotomin natur/kultur och hävdar indirekt att städer är att betrakta som en del av naturen.

 

Intressant perspektiv

Det är ett intressant perspektiv som ytterligare understryks av att man konceptuellt lånat sina uttryck från gängse friluftlivsutövning, som guidade vandringar och samtal kring lägerelden. Att lyfta fram frågor kring vad de kallar ”den ofta rika, men ouppmärksammade komplexiteten i vardagens miljöer” på detta gränsöverskridande sätt bjuder verkligen in till ett ovanligt utforskande av vardagens landskap och vanor. Att folk på kuppen kommer ut i staden och får gemensamma berikande upplevelser ska inte underskattas.

 

På Youtube finns film om LA Urban Rangers.

CAROLINE DAHL

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.