Projekt- och aktivitetsansökan

Här ansöker du om medel från Movium Partnerskap till både samfinansierade forskningsprojekt och aktivitetsbidrag. 
 

Movium Partnerskap har två beslutstillfällen per år. Ditt ärende behandlas i vederbörlig ordning och du får besked senast 4 veckor efter den sista ansökningsdagen den 15 mars respektive den 15 oktober.
 

Förbered och försäkra dig gärna genom att använd textdokumentet "Ansökningsmall" (se nedan) som mall innan du börjar fylla i formuläret. 
 
 
FÖRSTA GÅNGEN
Det första du ska göra är att skapa en profil (nedan) med vilken du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken "Min profil". Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. När du skapat ditt konto blir du automatiskt inloggad. Kom ihåg att ha ditt textdokument med alla uppgifter i din ansökan tillgängliga. 
 
 
DU SOM SÖKT TIDIGARE
Har du sökt tidigare och redan upprättat en profil loggar du in som vanligt genom att klicka på LOGGA IN längst upp till höger på sidan.
 
 
Vi ser fram emot din ansökan!

SKAPA PROFIL