Moviums Produkter och Tjänster

Movium erbjuder produkter och tjänster som både sprider, samlar och bygger kunskap.
 
Movium Utbildning ökar branschens kompetens inom utemiljöfrågor, genom Movium Rådgivning kan du ställa dina utemiljöfrågor till ett stort kontaktnät. I Movium Bokhandel hittar du alla våra publikationer, bland andra Tidskriften STAD och Movium Fakta.
 
Växtdatabasen Movium Plantarum erbjuder fakta om mer än 3000 växter och Movium Trädguide erbjuder parkbesökare att interagera med parkens träd. Movium Mattelabb riktar sig till pedagoger som ser stadens offentliga rum som viktiga i undervisningen. Prisinformation hittar du här.