movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

Vi släpper Tidskriften STAD 31!

STAD nr 31 är här! Temat är Den urbana normen.

Hösten fortsätteratt präglas av den pågående pandemin. Därför bjuder vi in till ett livesänt samtal som du kan följa via movium.slu.se och i sociala medier. Samtalet kommer att finnas kvar på Tankesmedjan Moviums Youtube-kanal.

 

Ufot på åkern

Varför finns det så få rurala visioner om det mångfacetterade livet i landsbygderna?

Caroline Dahl, arkitekt och verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium, samtalar med landskapsarkitekt Liv Sonntag, Uddebo, där hon driver Väveriet, som hon vill se som en ny fabrik. 

 

  

Varmt välkommen! 

Titti Olsson, chefredaktör för STAD 

 

PDF icon IINBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. 

 

>> Börja prenumerera nu! Helårsprenumeration fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr <<

DATUM

Avslutade aktiviteter