movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

movium.slu.se

movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 17

Landskap för levande och döda

 

Ett intressant samtal om begravningsplatsens roll som offentligt rum, med Monica Sandberg, landskapsarkitekt, Landskapsgruppen, och Helen Båtshake, landskapsingenjör, kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg.

 

Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk! 

 

>> Börja prenumerera nu! Kampanj – helår fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr <<

PDF icon INBJUDAN

DATUM

Avslutade aktiviteter