movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

movium.slu.se

SLÄPPMINGEL STAD 35

STAD nr 35 är här med temarubriken Planera för reträtt. Vi behöver jobba med naturen, inte mot den, när klimatförändringarna är ett faktum.

 

Framtidens park är aldrig färdig 

Hur ser landskapsarkitektens roll ut i en föränderlig tid? Emma B Jones, Plot Studio, är vår gäst. Vi är nyfikna på hennes arbete med att gestalta Hyllievångsparken i Malmö – som aldrig ska bli klar. Caroline Dahl, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium, leder samtalet.

 

 

Varmt välkommen!

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

PDF icon IINBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium vid SLU.

 

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år

DATUM

Tisdagen den 7 december kl 16.30–18.00 Plantkaféet, foajén i Alnarpsgården
Sista anmälningsdatum:
Avslutade aktiviteter