movium.slu.se

Illustration: Agnes Florin.

movium.slu.se

Arrangörer.

movium.slu.se

Illustration: Agnes Florin.

Släppmingel för Tidskriften STAD 39 i Uppsala!

STAD nr 39 är här med temarubriken Tid och rum. Alla levande varelser styrs av sin biologiska klocka men vi verkar göra allt för att utplåna mörkret. Hur ska man förhålla sig till ljus och mörker i staden?

 

 

Tid för mörker? 

Belysning är en viktig fråga den här vintern. Nu har vi chansen att göra medvetna val för att spara energi och samtidigt göra något positivt för människor, växter och djur. Det är tid för mer mörker i Sverige! STAD:s chefredaktör Titti Olsson samtalar med Lars Johansson, biträdande prefekt Institutionen för stad och land, SLU, och strategisk verksamhetsledare SLU Tankesmedjan Movium.

 

Varmt välkommen till Ultuna Studentkår, Duhrevägen 6 i Uppsala!

 

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

 

Mat och dryck kommer att finnas till självkostnadspris och baren är öppen!

 

PDF icon PDF icon IINBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.

 

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år

DATUM

15 december 2022 Ultuna Studentkår, Duhrevägen 6, Uppsala
Sista anmälningsdatum:
Avslutade aktiviteter