movium.slu.se

Illustration: Sofia Scheutz.

movium.slu.se

Arrangörer

Släppmingel för Tidskriften STAD!

STAD nr 40 är här med temarubriken Den vilda staden – biologisk mångfald i urbana landskap. Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Men hur gynnar man bäst den biologiska mångfalden i urbana landskap?

 

 

Skönt eller klimatsmart – måste vi välja?

Gröna städer är livsviktiga. Men om man bara ser det gröna som något som ska lösa människans problem missar man en grundläggande aspekt i gestaltningen. Lyssna på ett samtal om hur estetiska värden kan gå hand i hand med biologisk mångfald. Våra gäster är trädgårdsingenjörerna Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman, Skärpa Studio.

 

 

Varmt välkommen till Form Design Center i Malmö! Vi bjuder på mingel och förfriskningar!

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

 

PDF icon IINBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap

fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling.

Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.

 

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år

DATUM

21 mars 2023 Form Design Center, Malmö.
Sista anmälningsdatum:
Avslutade aktiviteter