movium.slu.se

Illustration: Hanna Eliasson

movium.slu.se

Släppmingel för Tidskriften STAD!

STAD nr 38 är här med temarubriken Ett torg är ett torg är ett torg…. Ett torg är själva sinnebilden för något urbant: ingen stad utan ett torg och inget torg utan en stad. Men föreställningarna om vad ett torg är och ska vara skiftar.

 

 

Publika rum i utsatt miljö 

I Buenos Aires är publika rum i socialt sårbara miljöer ett verktyg för stadsomvandling. Max Rohm, professor i arkitektur och urban design vid universitetet i Buenos Aires, samtalar med Caroline Dahl om vad informella bosättningar kan lära oss om stadstillväxt och det publika rummets betydelse.

Samtalet sker på engelska.

 

Varmt välkommen till Form Design Center i Malmö! Vi bjuder på mingel och förfriskningar!

 

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

PDF icon IINBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.

 

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år

DATUM

20 september 2022 Form Design Center.
Sista anmälningsdatum:
Visa kommande aktiviteter