movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

Skolgårdens möjligheter

Skolgårdens möjligheter är ett seminarium/partnerskapsträff i Lund där Movium vill samla akademi, konsulter, kommuner och fastighetsbolag för kunskapsutbyten, dialog och nätverkande.

 

PROGRAM:

9.00-9.15 Välkomna

Lena Jungmark och Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU

 

9.15-9.45 Gröna skolgårdar för att främja barns lek, lärande och utveckling.

Fredrika Mårtensson, Universitetslektor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU

 

9.45-10.15 Yta och kvalitet på skolgårdar - uppföljning av SCB-rapporten om minskande skolgårdsytor.

Maria Kylin, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

 

10.15-10.45 Fika

 

10.45-11.15 Skolgårdar för olika åldrar, samt Etablering av vegetation på skolgårdar – nytt forskningsprojekt.

Märit Jansson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

 

11.15-11.35 Gestaltad livsmiljö Skolgårdar – Om Boverkets exempelsamling.

Lena Jungmark, koordinator på Tankesmedjan Movium vid SLU

 

11.35-12.05 Råd och riktlinjer för förskole- och skolgårdar - förvaltningsövergripande planering i Lunds kommun.

Anders Wånge Kjellson, Naturskolan i Lund och Maria Borisson Lindvall, Stadsbyggnadskontoret i Lund

 

12.05-13.00 Lunch

 

13.00-13.30 Skolgårdar utifrån perspektivet neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF). + diskussion

Pernilla Wiman, Sweco architects AB

 

13.30-14.00 Skolgårdar utifrån perspektivet Ungdomars relation till sin utemiljö och Samnyttjande av plats. + diskussion

Anna Magnusson, Serviceförvaltningen - Lunds kommun & Linnéa Benediktsson, Lundafastigheter

 

14.00-14.20 Vi vil alle lege - Exempel från Danmark

Hans Kragh, KRAGH&BERGLUND

 

14.20-14.30 Summering

Lena Jungmark och Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU

 

14.30-15.00 Fika

 

TID & PLATS:

Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund

 

KOSTNAD (lunch och fika ingår i priset): 

Medverkande – gratis

Movium partners (kontaktpersoner, användare och premiumpartners)– 500 Skr

Övriga – 1200 Skr

 

 


 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EFTERDOKUMENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PDF icon 2020-02-25_forelasning_alla_vill_leka._malmo_kraghberglund_s.pdfPDF icon martensson-lund-2020-02-25-finalen_web_s.pdfPDF icon boverksuppdrag_movium_25_febr_2020_skolgardar_maria_nordstrom.pdfPDF icon lund_feb_2020_marit_jansson.pdfPDF icon movium_skolgardens_mojligheter_200225.pdfPDF icon partnerskapstraff_skolgardens_mojligheter_25_mars_2020_lena_jungmark.pdfPDF icon seminarium_npf_landskap_200225_wiman.pdfPDF icon ungdomars_relation_till_sin_utemiljo_lunds_kommun.pdfPDF icon utemiljo_vid_skolor_i_lunds_kommun_skolgardens_mojligheter_200225_anders_o_maria.pdfPDF icon yta_och_kvalitet_pa_skolgardar_maria_kylin_small.pdf

DATUM

Visa kommande aktiviteter