movium.slu.se

Protomycokion, en 3d-printad pelare i biomaterial av cellulosa och svampmycel av Ana Goidea och David Andréen, LTH. Foto: David Andréen.

movium.slu.se

Arrangörer: SLU Tankesmedjan Movium och Urban Arena vid Lunds universitet .

Rumsliga kvaliteter i den datadrivna staden

Nya teknologier skapar värden och tjänster i staden, men hur påverkar de den gestaltade livsmiljön? Vilka nya rumsliga kvaliteter förutser eller upplever vi i den datadrivna staden? SLU Tankesmedjan Movium och Urban Arena vid Lunds universitet går under detta evenemang samman för att kritiskt granska den smarta staden.

 

Med inspiration hämtad från H22:s tematik bjuder evenemanget in till kritiska samtal kring den smarta stadens rumsliga kvaliteter. Genom korta presentationer och paneldiskussioner engageras en insatt publik som är intresserade av hållbara städer, rumslig design, grön urbanism och datadrivna miljöer. Som värd för evenemanget står Sveriges Arkitekter Skåne, vid deras paviljong på Parapeten.

 

 

PROGRAM:

 

14.00-14.10

Urban Arena och Movium hälsar välkomna och introducerar dagens ämne.

Per-Johan Dahl, docent, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet.

Harald Klein, koordinator, SLU Tankesmedjan Movium

 

14.10-14.30

Kommunala erfarenheter och framtidsperspektiv på den smarta staden.

Sascha Benes, digitaliseringsstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun

 

14.30-14.50

Att fånga stadens gröna data och agera på den.

Erik Swan, director, Digital Business Exploration, Husqvarna Group

 

14.50-15.10

Fika.

 

15.10-15.30

Ett kritiskt perspektiv på den smarta staden.

Fredrik Torisson, postdoktor, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

 

15.30-15.45

Introduktion till övriga paneldeltagare.

Johanna Deak Sjöman, forskare, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

David Andréen, universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet

 

15.45-16.20

Panelsamtal.

 

16.20-16.30

Avslutande reflektion från Urban Arena och Movium.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Plats: Sveriges Arkitekter Skånes paviljong på Parapeten (delvis utomhus), Helsingborg

Sittplatser under tak för de 40 första som anmäler sig

Pris: Gratis

 

 

ANMÄL dig här >>


DATUM

31 maj 2022 Helsingborg
Sista anmälningsdatum: 27 maj 2022
Avslutade aktiviteter