movium.slu.se

Foto: Ann-Britt Sörensen

movium.slu.se

Foto: Ann-Britt Sörensen

movium.slu.se

Foto: Ann-Britt Sörensen

movium.slu.se

NYTT MINNE - återanvändning av gravstenar

Dagens begravningsplatser har många utmaningar när det gäller de olika krav och önskemål som människor har. Det handlar om olika behov i samband med sorg och åminnelse som inbegriper ett flertal olika livsåskådningar (både religiösa och sekulära) samt olika individuella, kulturella och sociala sammanhang.

 

Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårdsoch Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU och LTH bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör-design och studenter vid LTH:s kandidatprogram i Industridesign, årskurs 3.

PDF icon INBJUDAN TILL TÄVLING

INFORMATION & INSPIRATIONSTRÄFF (8 februari 2017 i Alnarp)

INLÄMNING AV FÖRSLAG TILL TÄVLING

Sista inlämningsdatum: 18 april 2017

 

 

 *                   *                      *                   *                

Kartor över S:t Pauli kyrkogårdar där Erik Ljungberg har markerat in gravar som kan eller kommer att kunna upplåtas med befintlig gravanordning om någon vill göra ett förslag som är verklighetsbaserat.

PDF icon kartor_over_st_pauli_kyrkogardar.pdfFil movium-powerpoint-d.tavling-2017-parvin_mazandarani.pptxPDF icon nytt_minne_movium-monica_sandberg-webversion-2.pdfPDF icon movium_tavling_2017-erik_ljungberg-web.pdfPDF icon fragor_svar.pdf

DATUM

PRESENTATION AV 12 BIDRAGEN TILL STUDENTTÄVLINGNEN:
NYTT MINNE – ÅTERANVÄNDNING AV GRAVSTENAR

Avslutade aktiviteter