movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark.

movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark.

movium.slu.se

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Boverket, SLU Tankesmedjan Movium, Statens konstråd, Arkitektur- och barnrådet Sveriges arkitekter och Örebro kommun.

Leken först!

Planering och gestaltning av barns utemiljöer.

Två dagar om utemiljöer som gynnar barns och ungas lek!

 

Vi går från vision till verkstad och visar exempel på hur lekmiljöer med hög kvalitet kan bli verklighet.

Vi riktar oss till dig som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga. Konferensen vill fördjupa samtalet om hur man kan arbeta med ökad samverkan inom kommunal verksamhet och hur man kan involvera konstnärer och forskare. Studiebesök ingår där du guidas av kunniga kollegor i Örebros lekotoper.

 

 

TEMAN

· Den livsviktiga leken

· Grönare lekmiljöer

· Konstnärligt medskapande

· Rikare utemiljöer i skola och förskola

 

TALARE (fler tillkommer!)

· Peter Gray, professor i psykologi vid Boston college, forskar om vikten av lek i barns utveckling och koppling lek och lärande

· Penny Wilson, Play KX Assemble studio i London, om rollen som playworker och om Londons största popup-lekplats.

· Raphaëlle Thiollier, projektledare Cours OASIS – storskalig förgröning av skolgårdar i Paris.

· Sara Stiber, barnkulturdesigner på Växtvärket i Malmö.

· Pernilla Wåhlin Norén, om arkitekturkollo Borlänge.

· Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, om Örebros lekotoper.

· Ulrika Åkerlund, Boverkets nya vägledning för utemiljöer vid skolor och förskolor.

· Moderator: Titti Olsson, SLU Tankesmedjan Movium.

 

 

Mer information >>


DATUM

8 september - 9 september 2022 Örebro
Sista anmälningsdatum:
Visa kommande aktiviteter