movium.slu.se

Bild: C/O City

Låt staden grönska!

Planera, bygga och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer.

 

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Den här konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön. Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Här kan du ta del av goda exempel, forskning och nätverka med aktörer och kollegor som på olika sätt arbetar med stadsgrönska, samt lyssna på intressanta inspiratörer.

 

 

Dag 1, fokus på hur stadsgrönska kan bidra till bättre och mer resilienta livsmiljöer i städer och tätorter.

Dag 2, fokus på hur vi konkret kan arbeta för att skapa dessa miljöer med olika metoder och verktyg.

Du kan delta antingen en av eller båda dagarna.

 

Movium arrangerar en session den 5 december på temat barn och ekosystemtjänster, som tillkom efter Lena Jungmarks krönika på ämnet.

 

 

Konferensen arrangeras av Boverket i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

 

Mer information och program>>

 

Anmälan>>


DATUM

Avslutade aktiviteter