movium.slu.se

Gestaltad livsmiljö som möjliggörare

Hur kan vi höja kvaliteten i samhällsbyggandet? Vilken kunskapsutveckling behövs för en kraftfull implementering av Politik för Gestaltad livsmiljö? ArkDes Think Tank, Arkitekturakademin & SLU Landskap samt Tankesmedjan Movium vid SLU samverkar i en manifestation för kvalitet och relevans i samhällsbyggandet. 

 

Syftet är att lyfta teman från Politik för Gestaltad livsmiljö där vi kan utläsa behov av forsknings- och undervisningsinsatser. Det fysiska rummet berör och påverkar samhällets alla livsformer, det är arkitektens roll att göra den rumsliga översättningen av de behov som samhället har. Därför blir gestaltningen vårt mest kraftfulla verktyg för ökad kvalitet och relevans i samhällsbyggandet.

 

Seminariet börjar med att understryka betydelsen av ett starkt miljögestaltande fält. Därefter kommer vi att lyssna på inspel av bland andra riksdagsledamot Karolina Skog, vice förbundsordförande i Sveriges Arkitekter Fredrik Drotte, och Erik Westholm, tidigare framtidsforskare vid SLU. Vi kommer också ta del av ArkDes Think Tanks arbete med Gestaltad livsmiljö samt Tankesmedjan Moviums framtidsspaningar. Det efterföljande samtalet kommer att modereras av riksarkitekt Helena Bjarnegård och arkitekt Monica von Schmalensee, där vi vill stimulera kunskapsutbyte mellan paneldeltagare, inbjudna gäster och publik.

 

TID: 19 januari kl: 14.00-16.45

PLATS: Videokonferens (länk skickas efter anmälan)

Deltagaravgift Fritt

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN >>


DATUM

Visa kommande aktiviteter