movium.slu.se

Foto: David Grimbeck

movium.slu.se

Foto: David Grimbeck

movium.slu.se

Illustration över tävlingens område

movium.slu.se

Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås

Årets studentdesigntävling är för första gången en platsbunden tävling. Platsen är askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås. 2012 anlades askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås. Skulptören Pål Svensson har gjort konstverket Livets Källa som är placerad på en av smyckningsplatserna där en bäck rinner ner till Evighetens Ö.

Ytan som är aktuell för tävlingen ligger precis nedanför de nya murarna och vetter mot dammen med Evighetens Ö. Denna yta kommer i framtiden att användas som en utökning av Linnéan.

 

Studenttävlingen söker idéer som inspireras av kyrkogårdens/begravningsplatsens ytor och som kan få ett innovativt liv.

 

Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårdsoch Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, bjuder i samarbete med SLU in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör till designtävling 2020.

 

 

>> VIKTIG UPPDATERING KRING DESIGNTÄVLINGEN! <<                    Uppdaterad 2020-03-27

 

På grund av rådande omständigheter, och för att ge deltagande studenter bättre möjlighet att delta i tävlingen, har vi ändrat och uppdaterat en del viktig information kring studentdesigntävlingen 2020.

 

SKKF rikskonferens är inställd men vi genomför ändå designtävlingen enligt nedan:

 

- Nytt inlämningsdatum av förslag ändras till den 14 april senast kl. 12:00 (vid lunch).

 

- 16 april 2020, jurymöte för val av finalister, dvs nominering av tre förslag.  Uppdaterad 2020-06-24

 

-  17 Juni 2020, presenteras juryns nomineringar i Tidningen Kyrkogården, på Tankesmedjan Moviums hemsida och Stens hemsida. Öppning av omrösning på SKKF:s websida för att alla kan rösta fram första vinnaren och 2:a och 3:e pristagaren.

 

- 5 augusti 2020, omröstningen stängs.

 

- 21 augusti 2020, vinnarna tillkännagespå Tankesmedjan Moviums hemsida, på SKKF:s hemsida och Stens hemsida.

 

- 4 september 2020, kl. 12.00, prisutdelning och ceremoni i Alnarp.

 

>> Observera att det är väldigt viktigt att anonymiteten respekteras i tävlingen tills omröstningen stängs!

Studenter som är intresserade av att publicera sina bidrag behöver vänta med detta tills omröstningen stängs. Nominerade bidrag måste hållas anonymt fram till den dagen som vinnarna tillkännages. <<

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

OBS! SIDAN UPPDATERAS MED JÄMNA MELLANRUM.

  

PDF icon Inbjudan och program till studenttävling 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Material till tävlingen 2020:

Bilder, filmer, DWG och senaste uppdateringar >>

 

--------------------------------------

Fil beskrivning_st_sigfrid_boras-aj.docxPDF icon kartutskrift_linnean.pdfPDF icon belysningsforslag_st_sigfrids_kyrkogard_boras.pdfPDF icon kartutskrift_med_hojdkurvor.pdfPDF icon karta_med_legend.pdf

DATUM

Kontaktpersoner:                                                                 Uppdaterad 2020-01-09

■ David Grimbeck
   Svenska kyrkan Borås kyrkogårdar
   david.grimbeck@svenskakyrkan.se
   033-179400 och 0706-592263
 
■ Anna Jaderyd
   Svenska kyrkan i Borås
   anna.jaderyd@svenskakyrkan.se
   033-17 94 00 och 033-17 95 64

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Information Och tips från kontaktpersoner:                                         Uppdaterad 2020-03-02               

- Utmärkta området 2761.8 m2. Studenterna behöver inte nyttja hela området, men ej utöka det.
- Vi vill inte färga era kommande funderingar för mycket, men En sak som vi håller hårt på är att  siktlinjen från ”borgen” till ”Evighetens ö” bör störas så lite som möjligt.
 
Ett tips till studenterna kan vara att, om man vill får man gärna ge förslag på nytt ’askgravrum’ eller endast göra en trevlig plats för besökare att vistas på, eller en kombo av dem båda.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
Frågor och svara:                                                                        Uppdaterad 2020-03-02 

Fråga 1) Vi undrar vad kyrkogården/kyrkan har för önska mål och krav på vad som ska finnas på platsen. Vi tänker på exempelvis utrymme för fler namnskyltar och plats för ljus mm. Vad medföljer det för specifika krav på gestaltningen för att man ska kunna gravsätta aska på platsen?
 
Svar: Vad gäller smyckningsplatser och plats för namnplattor så har vi inga särskilda önskemål. Vi ser dock gärna att de harmonierar med de befintliga, även om de inte behöver vara utformade på samma sätt. Hur mycket utrymme som behövs är lite beroende av hur många askor man i framtiden kan komma att gravsätta i ytan.
 
När det gäller själva gravsättningen så bör man kunna gräva ned till ett djup av 30-40 cm. Idag använder vi oss av en mall om 2x2m, där det får plats  16 stycken gravplatser. I varje gravplats kan man gravsätta två askor. Mallen gör det möjligt för oss att hitta gravplatserna så att man kan gravsätta två askor bredvid varandra i samma plats. Idag gravsätter vi ca 10-15 askor i veckan i den befintliga Linnéan. 
  . . . . . . . . .
Fråga 2) Jag undrar lite om vad det faktiskt är ni vill att vi ska gestalta. Jag har förstått att ni inte vill ge för mycket information för att hålla våra sinnen öppna, så ni får helt enkelt svara på det ni vill. Det jag undrar är om det en yta för själva askgravarna ni vill att man gestaltar eller ytor runt om? När jag besökt den befintliga askgravlunden finns det dels en naturlig yta med tallar där askgravarna är placerade och sen den mer hårdgjorda delen där plaketter, ytor för blommor/ljus samt bänkar och liknande är. När man rör sig ner från höjden mot tävlingsytan finns nu nya murar där fler plaketter ska sättas upp men som för tillfället är tomma. Detta gjorde mig osäker i om det är fler sådana ytor ni behöver, eller om ni behöver fler naturliga ytor för de faktiska gravarna? Eftersom ni använt ordet mötesplats har jag tänkt mer i banorna av offentliga rum. Askgravsytorna känns rent ut sagt lite farliga att försöka umgås på eftersom de har som spikar som sticker upp.

Svar: Jag tror att vi uttryckt oss i formen av att ytan ”kan komma att användas för gravsättning”, det är alltså inget krav att den skall göra det som det ser ut just nu, men man ska vara medveten om att den kan komma att bli aktuell för det i framtiden. Det är fritt fram att göra ett förslag med ett färdigt koncept med ytor för gravsättning och smyckningsplatser. Men man kan också tänka sig att ytan kan fylla en funktion idag som mötesplats eller plats för rekreation men om några år fylla en annan. Anledningen till att platsen valdes för tävlingen är att den i dagsläget inte används och står tom men samtidigt behöver snyggas till då den ligger i anslutning till Linnéan.
 
Vad gäller ytorna för gravsättning som du refererar till så är de inte avsedda för att umgås på! Det som sticker upp är markeringarna för vårt koordinatsystem för att hålla reda på askornas placering.
  . . . . . . . . . 
 
 

Visa kommande aktiviteter