movium.slu.se

Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

movium.slu.se

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

movium.slu.se

Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen

Från hemmet till Hemnet – om det bostadspolitiska dilemmat

Den 31 augusti är det boksläpp för antologin Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat, som producerats av ArkDes i samarbete med Tankesmedjan Movium och Tidskriften STAD. I antologin problematiserar och konkretiserar närmare 40 olika forskare, praktiker, konstnärer, med flera, bostadsfrågan för framtiden, under Moviums Titti Olssons redaktörskap.

 

 

Mer information>>


Avslutade aktiviteter