movium.slu.se

Foto: Jens C Hillner

movium.slu.se

Tidig bild på Östra kyrkogårdens minneslund dåvarande ceremoniplats

movium.slu.se

Tidig bild på Östra kyrkogårdens minneslund dåvarande ceremoniplats

movium.slu.se

Bild över tävlingens område

movium.slu.se

Arrangörer

Framtidens minnesplats – Östra kyrkogården i Malmö

Årets studentdesigntävling är en platsbunden tävling. Platsen är Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. 1921 invigdes Östra kyrkogården, gestaltad av Sigurd Lewerentz. I slutet av 1950-talet uppstod behovet av nya begravningsformer. Därför fick den gamla ceremoniplatsen 1960 en ny funktion som minneslund, omgestaltad av Sigurd Lewerentz. Studenttävlingen söker idéer om hur begravningsplatsen kan behålla och utveckla sin funktion som mötes- och minnesplats för efterlevande.

 

Platsen som är aktuell för tävlingen är minneslunden och de ytor som är i direkt anslutning till den. Ytorna ska utvecklas utifrån Sigurd Lewerentz sätt att tänka och gestalta, där framtidens behov formas i en anda som tydligt talar arkitektens språk.

 

Den befintliga minneslundens smyckningsplats ska omgestaltas så att den knyter an till ursprungstanken med ceremoniplatsen men som uppfyller dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet.

 

 

Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund, bjuder i samarbete med SLU in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör- design till designtävling 2021.

  

 

OBS! SIDAN KOMMER ATT UPPDATERAS MED JÄMNA MELLANRUM.

PDF icon Inbjudan och program till studenttävling 2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malmö kyrkogårdsförvaltning erbjuder vid två tillfällen covid-anpassade visningar av minneslunden och möjlighet att ställa frågor:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Material till tävlingen 2021:

OBS! All material hör till Östra kyrkogården i Malmö och det går bra att använda dessa material från tävlingens sida som underlag för er uppsats/examensarbete! 

Östra minneslund i DWG 

Bilder

PDF icon historik_minneslund_vard-_o_underhallsplanostra.pdfPDF icon ortofoto_minneslunden_med_arbetsomrade_liggandea3_200922.pdfPDF icon ortofoto_minneslunden.pdfPDF icon tillganglighetsaspekter_vard-_o_underhallsplanostra.pdfPDF icon varden_minneslund_vard-_o_underhallsplanostra.pdfPDF icon designtavling_2021_framtid_i_lewerentz_anda_v3.pdfPDF icon fraga_och_svar_2020-11-24.pdfPDF icon fragor_och_svar-tavling_2021-02-02.pdf

DATUM

Annat användbart underlag:

 
 

Avslutade aktiviteter