movium.slu.se

Illustration: Karin Andersson

EXPERIMENT STAD

Två dagars aktivt utforskande av frågor som rör utvecklingen av städer via platser, personer och organisationer som improviserar, prövar och utmanar. Movium, Tidskriften STAD och Färgfabriken vill tillsammans med deltagarna vrida på frågeställningar och pröva alternativt tänkande för stad och samhällsbyggande.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1132443800104455/1188580431157458/

Instagram: @experimentstad

 

.....På grund av för få anmälningar är konferensen INSTÄLLD! ...... 

PDF icon Program

DATUM

GLADA, STOLTA OCH FÖRVÄNANSFULLA PRESENTERAR VI:


 
Francesco Apuzzo från raumlaborberlin med föreläsningen: "Activating, Negotiating, Sustaining - Urban practices from experiences of participation to autonomous acting". Så här beskriver Fransesco föreläsningen; "To initiate processes of urban transformation, raumlaborberlin collaborates with locals, focusing on 1:1 interventions at specific sites in urban contexts. Our intention is to change the perception of a site, to let wishes emerge, to spot fields of possibilities, not to solve problems. Sometimes, things start to happen… "
 
http://raumlabor.net/
 
 

 
Martin Nordahl som tillsammans med Christina Silfverhielm - båda arkitekter & områdesarkitekter för Vallastaden från Okidoki Arkitekter - ger oss workshopen "Gestaltningsprogram för fri gestaltning". De ställer frågor som; Fungerar dokument som gestaltningsprogram för att höja kvalitén? Eller är det snarare ett onödigt regelverk som hindrar innovationer och kreativitet? Skulle det vara möjligt att skapa ett gestaltningsprogram som stimulerar till innovativ arkitektur? Hur skulle det i så fall se ut?
 
Här hittar du mer info om Okidoki Arkitekter & Vallastaden:
www.okidokiarkitekter.se
http://www.vallastaden2017.se
 
  

 
Christina Silfverhielm som tillsammans med Martin Nordahl - båda arkitekter & områdesarkitekter för Vallastaden från Okidoki Arkitekter - ger oss workshopen "Gestaltningsprogram för fri gestaltning". De ställer frågor som; Fungerar dokument som gestaltningsprogram för att höja kvalitén? Eller är det snarare ett onödigt regelverk som hindrar innovationer och kreativitet? Skulle det vara möjligt att skapa ett gestaltningsprogram som stimulerar till innovativ arkitektur? Hur skulle det i så fall se ut?

 
Här hittar du mer info om Okidoki Arkitekter & Vallastaden:
www.okidokiarkitekter.se
http://www.vallastaden2017.se
 
  

 
Ricardo Atienza som tillsammans med Monica Sand startar Experiment STAD genom att leda oss från Liljeholmstorget till Färgfabriken med "Vart är vi på väg? Genvägar och villospår från A till B". En stad bildar ett komplicerat system som kräver både kollektiv anpassning och individuella experiment. Hur tar vi oss fram och hur påverkas våra sinnen? På väg mot ett givet mål prövar vi olika rörelsemönster och utvecklar ett annat lokalsinne medan vi går.

 
Ricardo och Monica är båda konstnärer, fil.dr i arkitektur och forskare från Arkitektur- och designcentrum (Arkdes), Stockholm.
https://playingthespace.wordpress.com/
 
 

 
Kaspar Colling Nielsen, författare till boken ”Mount Copenhagen” och entreprenören Mik Thobo-Carlsen som är fast besluten (inspirerad av boken) att se till så att det byggs ett riktigt berg i utkanten av Köpenhamn.I boken är berget ett byggnadsverk som tagit 200 år att bygga och är 3500 m högt. Berget blir inte bara ett landmärke utan ger också Danmark flera nya klimatzoner (från tropiskt till arktiskt) och därmed många nya och exotiska djur och växter. Idén bakom och motivet till varför berget en gång byggdes minns man inte längre. Man vet bara att staten tillsammans med privata investerare har bekostat det och att det med tiden visat sig vara en god affär. I bokens 17 noveller beskrivs både berget och människorna på och i närheten av det. Människor som inte låter sig begränsas av logik och normer, eller ens tyngdlagen. Berget blir ett extremt exempel på människors ingrepp i naturen och illustrerar tydligt hur en närmiljö kan påverka en enskild individ till handling som blir en spegling av och en kommentar till samhället.Mount Copenhagen är numera, förutom en tankeväckande, utmanande och underhållande bok också ett projekt med ett eget konsortium bestående av volontärer, forskare, studenter, ingenjörer, arkitekter, ekonomer, varumärkesexperter, bankirer, konstnärer, energi-, miljö-, och tillväxtspecialister m.fl som arbetar för att förverkliga idén om ett berg i utkanten av Köpenhamn. http://mountcopenhagen.com
 
  

 
Karin Andersson, illustratör och skribent på ‪#‎tankesemdjanmovium‬ ‪#‎tidskriftenstad‬ och landskapsarkitekt på DIS/ORDER.
 
Karin är dels vår moderator den 14/10 och så ger hon oss också workshopen GET OUT OF HERE! – Om konsten att gå vilse, tillsammans med Johanna Bratel. Var och hur människor rör sig påverkar bilden de har av sin stad. Vi kan ha helt olika upplevelser av, och alltså mentala kartor över, samma stad, beroende på var vi bor, jobbar, vad vi har för intressen. DIS/ORDER:s workshop GET OUT OF HERE! uppmanar folk att gå vilse i sin egen stad för att utmana vanans makt och ifrågasätta rådande konventioner om vilka aktiviteter som är tillåtna i det offentliga rummet. De använder vandrandet som metod för att få människor att reflektera över sin stad och sina omgivningar.

 
 

 
Jan Rydén, curator på Färgfabriken. Jan kommer att berätta kort om Färgfabriken, som har en bred verksamhet inom samtida konst och arktitektur och samhälle, och ge en bakgrund och introduktion till utställningen EXPERIMENT STOCKHOLM. Ett projekt på Färgfabriken som undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vilka bilder och nya berättelser om ett framtida Stockholm kan vi skapa tillsammans? Det räcker kanske inte med att finjustera – vi måste skapa visioner och våga experimentera! Både i den stora och den lilla skalan. Experiment Stockholm är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier.
 
  


 
Mats Karlsson och Markus Bohm, arkitekt och konstnär från Arklab Sthlm/ Blockholm. Mats och Markus kommer att föreläsa om "Blockholm och den fantastiska staden" - ett antal projekt där de flyttat stadens planeringsprocess till en värld, fylld av experiment, lek och lust.
 
www.blockholm.se 
www.arklab.se
  
 

 
Jessica Segerlund, processledare för Älvstaden (Älvstaden utveckling), som tillsammans med Kristoffer Nilsson, processledare för Älvstaden (Göteborg stad Stadsbyggnadskontor), kommer att föreläsa om att "Att bygga plats". Med fokus på att bygga fram en plats i en omvandlingsprocess och med exempel som den allmänna bastun - en del av projektet Badkultur.
 
https://www.facebook.com/pages/Jubileumsparken-05-Frihamnen/1011368268889931?ref=hl
http://alvstaden.goteborg.se/omr…/frihamnen/jubileumsparken/
 
 

 
Caroline Dahl, arkitekt och planeringsarkitekt med pågående doktorandstudier kring hur landskapsarkitektur och design thinking kan engageras i stadsutveckling. Verksam som projektledare för forskning kring hållbar stadsutveckling vid SLU inom ramen för forskningsplattformen FUSE, samt i egen verksamhet i gränslandet mellan arkitektur och urbanism. Medlem i redaktionen för Moviums tidskrift STAD och styrelsemedlem i RIEA.ch, Reasearch Institute for Experimental Architecture. Passionerad stadsbo med delat boende mellan Malmö och Hong Kong.
 


 
Monica Sand och Ricardo Atienza, konstnärer, fil.dr i arkitektur och forskare från Arkitektur- och designcentrum (Arkdes), Stockholm. Monica och Ricardo startar Experiment STAD genom att leda oss från Liljeholmstorget till Färgfabriken med "Vart är vi på väg? Genvägar och villospår från A till B". En stad bildar ett komplicerat system som kräver både kollektiv anpassning och individuella experiment. Hur tar vi oss fram och hur påverkas våra sinnen? På väg mot ett givet mål prövar vi olika rörelsemönster och utvecklar ett annat lokalsinne medan vi går.

 
https://playingthespace.wordpress.com/
 
 


 
Jenny Nordberg med föreläsningen 3 till 5 – Massproduktion i en hantverkskontext. Designer Jenny Nordberg visar film och berättar om två projekt där hon kombinerar motsatserna hantverk och massproduktion för att får fram nya resultat.
 
 

 
Anders Rasmusson, Landskapsarkitekt på Tankesmedjan Movium med föreläsningen - Odla livskvalité. Om Malmö, Göteborg, Växjö och Kristianstad som tillsammans med SLU och Xenofilia driver projektet Stadsbruk. Genom att odla i mellanskalan mellan stadsodling och lantbruk försöker de hitta en modell som ger både ekonomiska och sociala effekter och svara på frågan varför vi ska odla i staden.
 
http://www.stadsbruk.se
www.facebook.com/stadsbrukmalmo
 
 

 
Johanna Bratel, landskapsarkitekt på DIS/ORDER som ger oss workshopen GET OUT OF HERE! – Om konsten att gå vilse, tillsammans med Karin Andersson. Var och hur människor rör sig påverkar bilden de har av sin stad. Vi kan ha helt olika upplevelser av, och alltså mentala kartor över, samma stad, beroende på var vi bor, jobbar, vad vi har för intressen. DIS/ORDER:s workshop GET OUT OF HERE! uppmanar folk att gå vilse i sin egen stad för att utmana vanans makt och ifrågasätta rådande konventioner om vilka aktiviteter som är tillåtna i det offentliga rummet. De använder vandrandet som metod för att få människor att reflektera över sin stad och sina omgivningar.
  
 

 
Arkitekter utan gränser SE, representerade av landskapsarkitekterna Pia Jonsson (Landskapslaget), Marlene Thelandersson (Nova Mark), Maria Höök (Kragh & Berglund), Emma Skottke (02landskap) med en föreläsning om Korogocho Streetscapes.
 
I Nairobi, Kenya ligger Korogocho slum. Korogocho är den tredje största slummen i Nairobi och här bor ca 80 000 invånare varav den största andelen utgörs av ungdomar och barn. I det mycket tätbebyggda området är gatan i stort sett den enda plats där aktiviteter utanför hemmet kan äga rum och därför finns ett stort behov av att omvandla gaturummet till en trygg, levande och demokratisk mötesplats.
 

Korogocho Streetscapes är ett urbant laboratorium där olika aktiviteter blir verktyg i en stadsomvandlingsprocess. I samarbete med gräsrotsorganisationen Hope Raisers Youth Group arbetar Arkitekter Utan Gränser med barn och unga i utvecklingen av det offentliga rummet av Korogocho. Projektet syftar till att genom olika aktiviteter förbättra gaturummets utformning, karaktär och kopplingar genom interventioner så som t ex skyltar, konstnärlig intervention, möbler och vegetation.
 
Tanken att involvera barn och unga i beslutsprocesser genomsyrar projektet och genom samarbete med de två största skolorna i Korogocho, olika organisationer, beslutsfattare och NGO:s skapas diskussion kring utformning och planering. Genom att ge unga möjligheter att vara med i beslutsfattandet vill projektet skapa framtidstro och en känsla av delaktighet.
 
 

 
Emma Simonsson, Landskapsarkitekt från URBIO AB. Emmas föreläsning handlar om Lekstråksstaden. I den barnoptimerade staden blir leken ett strukturerande stadsbyggnadselement. Leken tillåts krydda all vår utemiljö och blir en integrerad del av den myllrande staden. Stadens lekstråk är sinnesstimulerande, möjliga att påverka, fantasieggande, utmanade och samtidigt trygga.
 
http://www.urbio.se
 
Det första delprojektet kallas Talking Walls, där man med hjälp av färg och form vill skapa noder i gaturummet genom gatukonst. I Oktober 2014 anordnades även en Open Street festival under en dag, då en av gatorna stängdes av och formades till ett offentligt rum. Open Street-temat fortsätter och i Augusti i år går "7 Days of Street Democracy" av stapeln där en hel vecka dedikeras till aktiviteter, diskussion och interventioner i gaturummen i Korogocho.
 
http://www.arkitekterutangranser.se
http://02landskap.se
http://www.landskapslaget.se
http://www.novamark.se
http://kragh-berglund.com/sv
  
 

 
Moa Björnson, Utvecklingschef i Træna kommun, Norge. Moa berättar om Træna - Hawaii, en resa på 100 år och 10 000 sjömil... Træna är en av Norges minsta kommuner, en ögrupp vid polcirkeln cirka två timmar med båt från fastlandet. I Norge har Træna varit känd som det äldsta och mest svårtillgängliga fiskesamhället, sedan 2003 är det istället en modern musikfestival som sätter ö-kommunen på kartan. Och nu är det Hawaiis tur att profilera platsen. En speciell historia om ett syskonpar i olika ö-världar har fått en betydelse för Trænas identitet idag. Föredraget handlar om hur man kan använda alternativa metoder i såväl ØP-arbete som i turismutveckling.

Avslutade aktiviteter