movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

movium.slu.se

Minnesträdgården i Malmö. Foto: Anna Bengtsson.

Den hälsosamma staden

Forskningen har visat att en miljö som är stimulerande, trivsam och ger flera och varierande naturintryck bidrar till att göra medarbetare gladare och mer empatiska, ökar deras koncentration och stärker arbetsminnet – det vill säga sådana miljöer gör också arbetstagarna mer produktiva, En restorativ arbetsmiljö bidrar till att öka kreativiteten. Mer empatiska och samarbetsvilliga medarbetare leder till färre konflikter och färre sjukskrivningar.

 

En digital konferens som Tankesmedjan Movium vid SLU arrangerar tillsammans med det Vinnovafinansierade projektet Restorativa arbetsplatser. Programmet innehåller även presentationer av intressanta Movium Partnerskapsprojekt, till exempel Minnesträdgården i Malmö.

PDF icon Inbjudan och program >>

Program:

09:30 Incheckning

Zoom webinar

10:00 – 12:00 

Vinnova-projektet

Restorativ arbetsplats

Övergripande presentation

Anna Bengtsson och Erik Skärbäck, SLU

Presentation av app och modeller och hur de kan användas i praktiken

Anna Bengtsson och Erik Skärbäck, SLU

Så använder vi projektets resultat i praktiken

Emily Hansson, Hemsö och Jerker Nyblom, Akademiska Hus

 

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Movium Partnerskap

Moderator Harald Klein,Tankesmedjan Movium

Presentation av partnerskapsprojekten

Anna Bengtsson, SLU

Ryhov, Jönköping

Anna Åshage, SLU och Robert Burman, Region Jönköpings län

Täby kommun

Anna Åshage, SLU och Anna Feltelius (prel.), Täby kommun

Minnesklinken, Malmö

Nina Oher, SLU och Markus Magnusson, White

 

15:00 Paus

15:30 – 16:00

Byggd miljö för nära vård

Representant från Boverket

 

Konferensen sänds digitalt via Zoom webinar.

 

Projektledare hos parter i projektet deltar kostnadsfritt. Kontaktpersoner och användare inom Movium Partnerskap, samt övriga projektdeltagare 950 kr exkl. moms. Övriga deltagare betalar 1 400 kr exkl. moms.

 

Anmälan krävs, se nedan. Länk för att ansluta till webinariet skickas ut några dagar innan eventet.

 

För mer information kontakta Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium, fredrik.jergmo@slu.se

DATUM

Avslutade aktiviteter