movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

movium.slu.se

movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Biologisk mångfald på begravningsplatser

En aktuell fråga för dagens begravningsplatser är den biologiska mångfalden. Att skapa hållbara biotoper där växter, djur och i huvudsak alla levande organismer kan etableras under goda förhållande är en viktig uppgift för alla som arbetar med anläggning och förvaltning av begravningsplatser. 

 

Studenttävlingen söker efter idéer som inspireras av ett naturligt ekosystem och som förslår åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden på begravningsplatser.

 

Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårdsoch Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör till designtävling 2018.

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

Avslutade aktiviteter