movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

movium.slu.se

Foto: Uteförskolan Vinden, Lund

movium.slu.se

Foto: Anna Lenninger

Bedömning av risk och säkerhet i lekmiljöer

Ansvaret för barns lek, lärande och hälsa är en komplex fråga. Kunskap om barns utveckling måste balanseras med sunt förnuft – utemiljön bör främja barns möjligheter att ta risker samtidigt som fastighetsägare och skolor/förskolor måste förhålla sig till juridik och regelverk. Under denna utbildningsdag blir det studietur under ledning av Naturskolan i Lund samt hearing om hur en konstruktiv samsyn mellan olika aktörer kan utvecklas med inbjudna experter. Det blir även en diskussion kring ett internationellt ställningstagande – organisationer från 16 länder inom International School Grounds Alliance har nyligen antagit en deklaration: Risk in Play and Learning.

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

 

.................................. EFTERDOKUMENTATION .................................

 

Green Grounds for Health and Learning

PDF icon anders_wk_o_lennart_p-final.pdfPDF icon lina_gyllencreutz-final.pdfPDF icon magnus_bolin-final.pdfPDF icon marit_jansson-final.pdfPDF icon petter_akerblom-final.pdf

DATUM

Avslutade aktiviteter