MOVIUM TRÄDGUIDE

Movium Trädguide ger parkbesökare möjligheten att upptäcka träden interaktivt genom 88 ljudslingor för vanliga och ovanliga trädarter. 
 
Med hjälp av skyltar på träden kan betraktaren ringa upp och lyssna på spännande detaljer och vetenskaplig fakta om träden framtagna i samarbete med Kenneth Lorentzon, Moviumrådgivare och en av Sveriges mest namnkunniga dendrologer.
 

 
Kontakta Fredrik Jergmo för prisinformation. Nedan kan du lyssna på ett exempel: