MOVIUM PLANTARUM

Movium Plantarum är växtdatabasen med fler än 3000 träd, buskar och perenner för trädgård, park och landskap. Databasen består av fotografier, filmer, ljudfiler och beskriver viktiga och sökbara egenskaper som har betydelse för hur en växt kan användas.
 
Movium Plantarum är en professionell tjänst för projektörer, planerare, plantskolister, anläggare, lärare, studenter och andra yrkesverksamma inom den gröna sektorn.
 
Ansvarig för Movium Plantarum är Fredrik Jergmo.
Movium Plantarum hittar du på plantarum.slu.se
 
Börja prenumerera!