movium.slu.se

Movium Magasin
Movium Magasin nr 1 2013

Tema: Vem äger gatan?

Publicerad 12 mars 2013

Ett nytt nummer av Movium Magasin är nu ute! Vi har ställt bilen till förmån för cykeln och frågar oss hur en stad med idel cyklar ser ut. Och vem är det egentligen som ska cykla?

 

Peak car är här, säger forskarna. Det betyder inte att bilen försvinner, men den får en annan roll i våra liv, tror de. I de stora stadsförnyelseprojekt som pågår i vårt land planeras det för minskad privatbilism. Håller vi verkligen på att förändra våra liv?
 


 

Movium Magasin spanar och ser idel cyklar. Men vem är cyklisten i stadsplanerarens huvud – en effektiv snabbcyklist i slimmade träningskläder som forsar fram på en cykelmotorväg, eller en vardagscyklist som behöver vila och ta en fika på vägen? För vem skapas gaturummet? Och vad ska vi göra med bilen?
 


 

Redaktören Titti Olsson tycker att Människan och hennes stad sällan verkar dansa i samma takt. Moviums chef Anders Rasmusson hävdar att Gaturum ska skapas för människor.

 

Reportaget Peak Car kräver ny stadsplanering 
tittar på tiden efter bilden. Under vinjetten social hållbarhet konstaterar Movium Magasin att Alla pratar om goda mötesplatser – men vad är det egentligen?


 

Titti Olsson, redaktör för Movium Magasin, inför nästa nummer kan vi förväntas oss förändringar. Berätta!

 

– Till nästa nummer har vår tidskrift bytt namn och fått en delvis ny grafisk form! Det gör vi för att vårt innehåll ska bli ännu tydligare. Vi vill vara en röst att räkna med i samtalet om vad hållbar stadsutveckling egentligen innebär. Vi kommer att fortsätta med temanummer för att på djupet genomlysa aktuella frågor och hitta olika infallsvinklar. Första numret kommer i juni, så håll utkik! 

 

 

Movium Magasin utkommer med fyra nummer per år. Börja prenumerera här. Du kan även köpa lösnummer i Movium Bokhandel

Karin Andersson

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.