movium.slu.se

Movium Magasin
Movium Magasin nr 4 2012

Tema: Att veta sin plats – barnperspektiv i stadsplaneringen

Publicerad 6 december 2012

Redan som liten är det värdefullt för varje individ att bli tagen på allvar – att få vara en människa bland andra människor. När barn och ungdomar erbjuds att delta i samhällsplaneringen kan detta ses som ett utslag av genuin respekt .

 

Men är det verkligen respekt vi visar när barnet mer eller mindre bildligt bjuds in från gatan till möteslokalerna? Är barnens eget perspektiv alltför provocerande när det väl kommer till kritan?

 

I detta nummer söker Movium Magasin svar på följande frågor: Behöver planerare kunna tala med barn och ungdomar? Fungerar verkligen barnkonsekvensanalyser? Hur kan det ser ut när ungdomar själva får skapa sina platser?

 

Smygläs valda artiklar av Movium Magasin nr 4 2012 med temat Att veta sin plats – barnperspektiv i stadsplaneringen. För att läsa hela Movium Magasin, köp det i vår nätbokhandel eller börja prenumerera.

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.