movium.slu.se

Movium Magasin
Ledaren nr 2 2011

Staden – ett socialt laboratorium

Publicerad 13 oktober 2011

I Rio förvandlar gatukonstnären JR en favela till konst. Spanska LuzInterruptus skapar ”gerillaljussättningsinstallationer” runt om i Europa. I Seattle har Pioneer Square blivit garnbombat, med färgglada kompositioner på trädstammar, lyktstolpar och parkeringsautomater. Har det med social hållbarhet att göra?

 

Susan Fainstein, professor i stadsplanering vid Harvard, besökte Delegationen för hållbara städers seminarium i juni. Hon vill inte prata om social hållbarhet utan diskuterar hellre utifrån begreppen rättvisa, mångfald och demokrati, och betonar vikten att inkludera alla i processen. Möjligheten att vara med och påverka utformningen av sitt närområde tas ofta upp som en viktig del i social hållbarhet.

 

Två steg

 

På en föreläsning om identitet fick jag höra att när vi funderar över vilka vi är så gör vi det i två steg. Först identifierar vi oss med dem vi umgås med och det vi har gemensamt, vår identitet som grupp. I nästa steg tittar vi på vad som särskiljer just mig som individ från de andra i gruppen. Först letar vi likheter och sedan olikheter.

 

Författaren Steven Johnson diskuterar i boken Where good ideas come from hur man skapar förutsättningar för innovation och kreativitet. Han betonar tätheten mellan människor och vikten av att stöta ihop med människor med annan bakgrund, andra intressen och annan kunskap än ens egen. När tillräckligt många olika människor kommer tillräckligt nära varandra kan tankar och idéer brytas mot varandra och resultera i information spillover. Edward Glaeser, professor i ekonomi vid Harvard, för ett liknande resonemang i boken Triumph of the city. När han går igenom olika framgångsrika städer genom historien landar han hela tiden i att där har människor och idéer mötts, där har kunskap utvecklats.

 

Här finns något att fundera över när man vill skapa städer som attraherar människor, vilket är en förutsättning för hållbart stadsbyggande. Om man inte lyckas skapa städer där vi vill bo och arbeta, som är värda att besöka, kommer man att få ekonomiska problem. Den sociala hållbarheten är en förutsättning för den ekonomiska hållbarheten.

 

Stor skillnad

 

Evolutionärbiologen David Sloan Wilson funderade över om inte Darwins och Ellinor Ostroms (Nobelpriset i ekonomi 2009) teorier kunde appliceras på människors sociala liv i städerna. Han startade The Neighborhood Project i Binghampton, USA, och förvandlade staden till ett socialt laboratorium. Genom att mäta förekomsten av altruistiska, prosociala aktiviteter i staden och placera dem geografiskt kom man fram till att det var stora skillnader mellan olika områden. Prosociala människor verkar samlas i grupper, liksom de som bara gör något om de själva gynnas.

 

Vidare studier visade att om man flyttade till ett prosocialt område påverkades man ganska snart och blev själv mer altruistisk och hjälpsam till sin natur. På samma sätt påverkades de som flyttade åt andra hållet: de upphörde snart med sina prosociala aktiviteter.

 

De evolutionära teorierna säger att prosocialitet hos en art utvecklas när högt prosociala individer interagerar med varandra och slipper interagera med mer själviska individer. Det vill säga när man upplever att man belönas för sina goda insatser – den som ger får också något tillbaka.

 

Forskningen i Binghampton visar att individer med genetiska förutsättningar för altruism tenderar att dras till varandra. Vi blir också mer altruistiska av att umgås med andra som agerar på detta vis. Men, vilket är intressant för oss som funderar över stadsutveckling och social hållbarhet, man ser också att yttre miljöfaktorer påverkar.

 

Den gemensamma nämnaren här är människor och de avtryck vi gör. Staden påverkas av människan liksom människan av staden. Det händer något när staden tas i bruk. Tecken på att någon bryr sig dyker upp.

 

Som på Bellevuevägen i Malmö på den lilla bilden till höger. Där står en dag en bokhylla med böcker och en skylt: Varsågod.

Anders Rasmusson
Chef på Movium

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.