movium.slu.se

Movium Magasin
Redaktören nr 1 2012

Motpoler och illusioner

Publicerad 29 februari 2012

Det tog mig många år att sluta gnälla över den ickeexisterande skogen i trakterna runt Lund – en av Sveriges mest urbana städer – där jag bor. Som värmlänning kände jag mig inte riktigt hemma förrän jag insåg att här får man skapa sin egen natur. Här ser man långt men tar sig ingenstans. Marken runt stan är uppodlad. Trots att staden växer så det knakar har det inte skapats nya parker på decennier.

 

Grönska och vatten kommer att bli hårdvaluta i framtiden om man inte sansar sig, säger stadens luttrade stadsträdgårdsmästare Lars Jakobsson.

 

När människor är hänvisade till parker och andra offentliga rum för möten och rekreation befinner man sig definitivt i ett urbant sammanhang. Lund är som Manhattan: på somrarna är det proppfullt i Stadsparken precis som i Central Park.

 

Idag är Quality of place ett begrepp att räkna med. Goda livsvillkor i staden, som svarar på våra önskemål och behov i olika skeden av livet, är ett krav när vi kan välja var vi vill bo. Städer tävlar om att kunna uppfylla detta i konkurrensen om medborgare. Människor vill, om de kan, helst vara där det händer någonting, inte där livet står stilla eller där allting går åt fel håll.

 

När jag såg visionsbilder för ett framtida Svedala häromdagen fick jag titta noga för att förvissa mig om att det var Svedala och inte Stockholm eller Malmö jag tittade på. Trots att vi i Sverige bara har femton kommuner med mer än 100 000 invånare, trots att befolkningen minskar i 200 av våra 290 kommuner, och trots att drygt 90 procent av den mark som Sveriges bostäder upptar består av villaområden, målar arkitekterna upp visioner för såväl små orter som för större städer med attraktiva gator och torg kantade av flerfamiljshus. Bilderna är påfallande lummiga samt livligt befolkade av både människor och djur. Quality of place, kanske?

 

Vi tar fasta på livets motsägelsefulla nyckfullhet i temat i Movium Magasin denna gång och kallar det Motpoler. Vi rör oss mellan liv och död, kamp och uppgivenhet, uppgång och fall, skildrar det glömda och skamliga under jorden och det välartade ovan den, som far i himlen av lycka över att vara bäst. Vi skildrar förvandlingar. Vi är hemma och på andra sidan jordklotet, samtidigt.

 

Någon har sagt att det vackraste i livet är illusionerna om livet. Trots att vi alla vet att vi ska dö har vi samma mål: att fortsätta leva.

Titti Olsson
redaktör Movium Magasin

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.