movium.slu.se

Movium Magasin
Ledaren nr 3 2011

Diskussionen om staden börjar på gatunivå

Publicerad 13 december 2011

I början av hösten var jag på två intressanta danska utställningar. På Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn visades Vad gör en stad värd att leva i, som belyste stadsbyggnad i olika skala. Modeller och simuleringar visade arkitekternas idéer, men hela tiden med utgångspunkt i byggnader och objekt. Vi fick till exempel veta att på nya SEB-byggnaden i Köpenhamn finns avtryck av barr för att påminna om vår nordiska natur. Inte ett ord om hur människorna tagit till sig den lekfulla utemiljön och vad det nya stadsrummet innebär för dem som bor och arbetar i närområdet.

 

Den andra utställningen var Living: Arkitekturens gränser III-IV på Louisiana. En spännande utställning, omfattande och med intressant tematisk indelning utifrån begreppen Drömmen, Cell/Nätverk och Hemlikhet. Men återigen en utställning helt och hållet uppbyggd kring byggnader och objekt. Till och med i utställningsdelen Mellan rummen fick två välrenommerade arkitektfirmor visa upp byggnader.

 

Varför är det så svårt att utgå från rummen mellan husen? Det är trots allt där som livet i staden utspelar sig. Det är där människor möts, betraktar varandra, interagerar. Det är där som vi förstår om en stad är levande, spännande och överraskande, eller bara tråkig. Det är mellan husen vi bestämmer oss för om och hur vi vill ta del av staden, om vi vill vara en del av staden. Det är där vi blir nyfikna på vår omgivning och våra medmänniskor, engagerar oss. Det är där vi samlas för att uttrycka vår åsikt när vi tycker någonting är fel. Det är där det avgörs om en stad ska blomstra eller sakta förtvina.

 

Byggnader begränsar

 

Jag förringar inte byggnadernas betydelse, men just när man diskuterar i skalan stad, stadsliv och stadsutveckling är det som sker mellan husen viktigast. Byggnaderna begränsar i många fall det publika rummet där människorna rör sig, samspelar, möts, leker, betraktar varandra, agerar. Att diskutera i skalan stad, stadsliv och stadsutveckling enbart utifrån byggnaderna blir som att diskutera hockey efter att ha studerat rinken eller en god middag utifrån -tallrikskanten.

 

I första numret av Movium Magasin publicerade vi ett utdrag ur Martha Schwartz nya bok Recycling Spaces, Curating Urban Evolution. The Work of Martha Schwartz Partners. Hon skrev där bland annat att stadslandskapet är ett av de främsta redskapen för att dra människor till staden. ”Det stora Dubai-experimentet kring millennieskiftet visar att en stad inte enbart består av byggnader. Stadens karaktär uppstår genom god planering och attraktiva gator och parker.”

 

I boken Triumph of the city för Edward Glaeser, professor i ekonomi vid Harvard, samma resonemang. Han skriver redan i inledningskapitlet att städer kännetecknas av fysisk närhet och täthet mellan människor, här kan vi arbeta och leka tillsammans. Städernas framgång beror på behovet av mänsklig kontakt. Notera att han diskuterar närhet och täthet mellan människor, inte byggnader, apropå rådande förtätningsprocesser. Han avslutar kapitlet med: ”Framför allt måste vi befria oss från vår tendens att se städerna som byggnader och komma ihåg att den riktiga staden byggs av människor, inte betong.”

 

Hela stadsbilden

 

När vi diskuterar städer, stadsliv och stadsutveckling måste vi ta utgångspunkt i hela stadsbilden, i människorna och i de miljöer där vi vistas. Vi måste ta utgångspunkt i vad som händer i gatunivån och hur vi ska få människorna att trivas där.

 

Det är dags att ta rummen mellan husen på allvar.

Anders Rasmusson
chef på Movium

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.