movium.slu.se

Movium Magasin
Redaktören nr 1 2011

Det finns inga städer!

Publicerad 1 juni 2011

Det finns inga städer, säger professorn i landskapsarkitektur där han sitter vid seminariebordet, mitt i diskussionen om hållbar stadsutveckling. Nähä?

 

Det finns bara människor som slutit sig samman i olika slags gemenskaper, och så det omgivande landet, landskapet, säger han sedan.

 

Jaha. Vad menar karln? Det är klart det finns städer. Vad är alla husen, gatorna och torgen om de inte är städer?

 

Fast, vid närmare eftertanke så är det ju sant; finns det inga människor som av en eller annan anledning söker sig till varandra, som möts och bryter sina olikheter och åsikter mot varandra, som vill vara tillsammans och skapa någonting, så är ju husen, gatorna och torgen ganska tomma… och utan människor, kan vi då tala om att det finns städer?

 

Och landet runtomkring oss då, det som vi är beroende av för att få mat, vatten och luft – ja det som utgör betingelserna för vår existens – finns inte det, ja då finns inte heller vi. Och då finns det definitivt inga städer…

 

Rummet mellan husen

 

Den danska arkitekten Jan Gehl har myntat uttrycket rummen mellan husen.

 

Hans filosofi handlar om att skapa boplatser som talar till människans alla sinnen. Han har berättat att hans fru, som är psykolog, en gång frågade honom om vad han som arkitekt hade tänkt sig skulle hända mellan husen han ritade. Vad fanns det där, med tanke på själva livet som skulle levas? Jan Gehl fick sig en tankeställare.

 

Han har aldrig slutat att tänka. Idag har hans kontor såväl stora megastäder som små svenska samhällen som ”patienter”. Diagnoserna är påfallande lika överallt. Men människor i olika städer kan inte kopiera varandras lösningar utan måste utgå från sina egna villkor. De kan däremot inspireras av samma filosofi, och dela visioner.

 

Skärper blicken

 

Jan Gehl hör till dem som inspirerar oss i vårt arbete på Movium. Vi vill vara en mötesplats för dem som forskar om, planerar, anlägger och förvaltar stadens utemiljö, vi vill skapa opinion, höja ribban för det som vi tror är möjligt och sprida kunskap som pekar framåt och därmed vara med och skapa attraktiva livsmiljöer där både människor och växter kan leva och må väl.

 

Här, i vårt nya Movium Magasin – om livet i staden speglar vi framtidens frågor om stadsutveckling.

 

Vi samlar oss och tar ordentlig sats. Vi skärper blicken. Nyheter ger utblick och orientering, reportage skapar bredd och sammanhang, forskning och fakta borrar på djupet.

 

Vi vill visa att de städer, de urbana livsmiljöer som attraherar människor, är städerna som består av både gröna och grå byggstenar, som är fulla av mötesplatser där människor, trots olikheter, känner sig trygga.

 

Stort och övergripande

 

Som läsare kommer du att möta dem som tänker stort och övergripande sida vid sida med dem som ägnar sig åt detaljerna.

 

Kanske finns det inga städer, men det finns urbana samman-hang, där allt fler i världen vill befinna sig idag. Det finns mycket att göra. Det finns fullt av visioner. Det finns fallgropar man måste undvika. Men det finns också stora möjligheter.

 

Med vårt magasin vill vi sätta fokus på allt detta. Vi vill vara med och skapa framtidens urbana boplatser.

 

Kan det bli bättre?

Titti Olsson
Redaktör Movium Magasin

MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.